Stadsflora: in elke denkbare kier en op elke mogelijke richel zullen planten zich proberen te nestelen

De natuur discrimineert niet, voor haar is de stad met alle verstening die daar bij hoort niet anders dan welke andere rotspartij dan ook. In elke denkbare kier en op elke mogelijke richel zullen planten zich proberen te nestelen.

Sedum

Sedum

Lees meer over
Wonen

Oude binnensteden, waar verweerde muren te vinden zijn, kennen een rijke spontane flora. Op vochtige muren vestigen zich varens en verschillende mossen. Droge en zonnige bouwsels bieden een onderkomen aan vetplanten en sommige kades lijken wel op aangeplante tuintjes. Maar ook op jonge muren en in pas aangelegde bestrating groeit spontane vegetatie.