Die Rilke was een rare snuiter; hij had de reputatie van snobistische uitvreter en hysterisch oud wijf | column Jean Pierre Rawie

De dichtkunst, die mij in de ogen van de meeste mijner medemensen levenslang tot een zonderling zou maken, had me reeds vroeg bij de kladden, al waren mijn eerste pennenvruchten niet recht veelbelovend.

Jean Pierre Rawie.

Jean Pierre Rawie. Foto: Marcel Jurian de Jong

Gelukkig bestond in die tijd nog geen ‘ cloud ’, waarin alles ten eeuwigen dage wordt opgeslagen, en zijn de lezers en lezeressen van mijn bijdragen aan toenmalige schoolkranten merendeels dood of dement.

menu