Zolang wij kunnen schrijven wat we willen zonder consequenties hebben wij geen klagen | column Louis van Kelckhoven

Louis van Kelckhoven.

Louis van Kelckhoven. Foto: Duncan Wijting

In Sappemeer hangt een pamflet voor het geblindeerde raam van een woonhuis. ‘Word wakker en ruik de dictatuur, Covid 19 = griep, uw regering liegt en bedriegt’. Dat de luxaflex ook als de zon niet schijnt gesloten blijft, beperkt allicht de blik.

Tegen corona hebben we een vaccin. Haal een prik, je krijgt er twee voor de prijs van geen, in plaats van een briefje voor je raam te hangen. Dat onze regering liegt en bedriegt is niet nieuw en ook niet het ergste. Want hebben we al een nieuw kabinet? Nee. De geachte afgevaardigden zijn met zomerreces totdat de r van formatie weer in de maand zit. De dames en heren trekken zes (!) jaar uit om hun onderkomen aan het Binnenhof voor een astronomisch bedrag (718 miljoen euro) te verspijkeren.

En dat terwijl Drenten en Groningers voor elke versterkingseuro of herstelbetaling door het stof moeten en afwachten óf ze iets krijgen. Dat zijn dan nog de mensen die een huis hébben. Voor een hele generatie wordt een eigen huis onbereikbaar. Het is te duur, of het is er niet. Mede dankzij onze incompetente regering.

En toch. Jij kunt straffeloos een briefje voor je raam hangen dat onze regering liegt en bedriegt. Ik mag hier schrijven dat de leden van de Tweede Kamer een zootje ongeregeld zijn. Dat ons demissionaire kabinet geen knip voor de neus waard is. Zolang dat geen consequenties heeft, hebben wij geen klagen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Columns
menu