Commentaar: Het vertrek van Marc Calon

Marc Calon. Foto: ANP

Het vertrek van Marc Calon als voorzitter van de landbouwkoepel LTO Nederland komt op een precair moment.

De overheid probeert met landbouworganisaties te werken aan een oplossing voor het netelige stikstofprobleem. Ook voor andere urgente en al even ingewikkelde dossiers - gevolgen van de klimaatverandering, energietransitie en de almaar meer haperende biodiversiteit in ons land - is een dialoog tussen deze partijen noodzakelijk.