Commentaar: Koester de neerslag

Ruiten Aa Foto: Huisman Media

Waterschappen vrezen dat Nederland voor het derde jaar op rij te maken krijgt met grote droogte. In Oost-Nederland is het op dit moment droger dan in april 2018, het jaar dat alle droogterecords werden gebroken. Ook in het Noorden maken waterschappen zich zorgen. De landbouwgrond in de Gronings/Drentse Veenkoloniën verstuift en de klei in Noord-Groningen is ‘hard als beton’.

In maart waren de grondwaterstanden door hevige regen in de eerste maanden van het jaar weer op een normaal niveau. Maar sindsdien heeft het nauwelijks meer geregend, terwijl de zon fel schijnt en er een harde wind staat. Dat zorgt voor veel verdamping. De balans in het weer is zoek, verzuchtte LTO Noord onlangs in deze krant. Boeren zetten de eerste beregeningsinstallaties al aan om het ontkiemen van zaai- en pootgoed te bespoedigen.

Inspelen op drogere situaties

Zo langzamerhand wordt het tijd dat bij het beheer van water meer wordt ingespeeld op situaties waarin gebieden frequenter en intenser te maken krijgen met droogte. Koester de neerslag en pas het waterpeil aan of ga nog een stap verder. Vang om de landbouw tegemoet de komen water op in waterbergingsgebieden.

Dat laatste roept ongetwijfeld veel weerstand op bij natuurorganisaties. Zij doen hun uiterste best om de biodiversiteit te bevorderen en zijn niet zomaar van plan om met veel pijn en moeite verkregen natuur op te offeren voor de landbouw. Waterschappen mogen best bij gelegenheid het peil verhogen, zodat boeren kunnen sproeien, maar verder gaan dan dat geeft een heleboel heisa.

Anders kijken naar water

Tijdig water opslaan is geheid een maatregel die veel discussie geeft. Waterschappen die zich normaal gesproken concentreren op afvoeren van water, zijn hierin niet alleen afhankelijk van technische en geologische factoren maar ook van politiek draagvlak. Bij dreigende overstroming heeft de dijkgraaf voldoende strepen op de mouw om een dijk door te steken, maar als er geen sprake is van een calamiteit is ongepermitteerd water laten stromen op gronden van gemeenten en particulieren uit den boze.

Bij jaarlijks terugkerende droogte kan er een moment komen dat betrokken partijen zich moeten herbezinnen op hun rollen en verantwoordelijkheden. Naast discussies over klimaatverandering en wat er moet gebeuren om de planeet te redden, zijn er praktische oplossingen nodig. Koester de neerslag en wees bereid ook anders te kijken naar water.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
menu