Commentaar: Steun voor een groen KLM

Staat schiet KLM te hulp. Foto: ANP

Met een toezegging van maximaal 4 miljard euro aan leningen en garantstellingen, heeft het kabinet het voortbestaan van de KLM voor enige tijd veiliggesteld. Aan het gebaar was niet te ontkomen. Niet alleen de 30.000 banen bij de luchtvaartmaatschappij zijn door de coronacrisis in het geding, maar ook een ongekende hoeveelheid afgeleide werkgelegenheid.

Schiphol, goed voor ruim 110.000 directe en indirecte banen, is voor 56 procent van zijn passagiers van de KLM afhankelijk. De luchthaven en de luchtvaartmaatschappij zijn voor internationale bedrijven reden om zich in ons land te vestigen. De reddingsoperatie is dan ook overal met instemming begroet.

Verduurzaming en loonoffer

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft aan de steun direct al eisen verbonden, onder meer dat het KLM-personeel een loonoffer brengt en dat het bedrijf verduurzaamt.

De finesses van de steunregeling zijn echter nog onduidelijk. Dat komt ook doordat het zicht op de situatie nu en in de nabije toekomst van de KLM nog niet helder in kaart is gebracht.

Na alle instemmende geluiden over de reddingsoperatie is er nu een brede roep om harde eisen te stellen aan de ‘vergroening’. De KLM zou minder nachtvluchten moeten maken, zonbestemmingen moeten schrappen en met nieuwe technieken de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast moeten beperken.

Heftige concurrentie

Het is natuurlijk verleidelijk de KLM daartoe te dwingen nu de luchtvaartmaatschappij zo afhankelijk is van de overheid. De vraag is echter of dat verantwoord is. Het zal jaren duren voordat de internationale luchtvaart weer op het oude niveau is. De concurrentie zal heftig zijn.

De KLM zal ondanks de overheidssteun de komende jaren grote moeite hebben te overleven. Dat stelt ongetwijfeld grenzen aan de financiële mogelijkheden die de onderneming heeft om een groene slag te maken.

Het is onverstandig om de KLM daar nu al met harde hand toe te dwingen, zeker als concurrerende maatschappijen die dwang niet kennen. Daarvoor is meer zekerheid nodig over de veerkracht van de luchtvaartmaatschappij. Het zou wel heel zuur zijn als groen ongeduld de KLM alsnog fataal zou worden.

Nieuws

Meest gelezen

menu