Commentaar: Pak naast terreur van ‘wappies’ ook de ongelijkheid in de samenleving aan

‘Wappies’ is een verzamelnaam voor kritische landgenoten die 5G zien als een gevaar voor de volksgezondheid, vaccinaties een bedreiging voor de volksgezondheid noemen, klimaatverandering ontkennen of ervan overtuigd zijn dat de aarde plat is.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg (r) waarschuwde in zijn Dreigingsbeeld voor de ‘wappies’.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg (r) waarschuwde in zijn Dreigingsbeeld voor de ‘wappies’. Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

 Ze hebben geen ideologie. Hun opvattingen ontlenen ze aan hun wantrouwen jegens overheid, wetenschap en media. Die zien ze als deelnemers aan een complot dat de belangen van een elite dient ten koste van de gewone burger.

Recent leerden we dit curieuze gezelschap beter kennen toen het Tweede Kamerlid Pieter Omzigt (CDA) nabij het Binnenhof de doorgang belemmerde. Dat was geen incident, zo bleek deze week. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde in zijn Dreigingsbeeld voor de ‘wappies’.

 De boodschap: complotdenkers van diverse pluimage verenigen zich in het verzet tegen het coronabeleid, radicaliseren en het is denkbaar dat zij aanslagen gaan plegen. Mede door die rapportage kwamen nieuwe verhalen los van politici en journalisten die door hen zijn bedreigd.

De NCTV spreekt van gevoelens van onrechtvaardigheid, groot onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving als drijfveren van de groep. Dat zijn sentimenten die niet alleen leven bij de geradicaliseerde voorhoede die nu onder het vergrootglas ligt, maar in wisselende mate ook bij een deel van de Nederlanders.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwt al lang voor de scherper wordende scheidslijnen in Nederland. Het gros van de landgenoten is tevreden over het bestaan, maar een minderheid deelt niet in de welvaart, gaat gebukt onder een stapeling van problemen, vervreemdt van een steeds complexere samenleving en voelt zich verweesd.

Als geweld en dreigementen worden ingezet om wie dan ook de mond te snoeren of het werken onmogelijk te maken, dan is er sprake van terreur. De ‘wappies’ die daarvoor tekenen, moeten hard worden aangepakt. Dat geldt echter ook voor de scherper wordende scheidslijnen en de dreigende polarisatie in de samenleving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu