DVHN commentaar | De door toenmalig president George W. Bush opgeroepen oorlog tegen terrorisme had het doel iets te vernietigen. Laat het streven nu zijn iets constructiefs tot stand te brengen

Vandaag zullen de aanslagen van 9/11 op tal van plaatsen worden herdacht. De bijna 3000 onschuldige slachtoffers in de vliegtuigen en de instortende torens verdienen een zo groot mogelijk eerbetoon. Maar daar moet het niet bij blijven.

Laat het streven nu zijn iets constructiefs tot stand te brengen.

Laat het streven nu zijn iets constructiefs tot stand te brengen. Shutterstock

Vandaag op de kop af twintig jaar oorlog tegen terrorisme heeft de westerse wereld bitter weinig opgeleverd. Er zijn vele duizenden doden te tellen, het internationale terrorisme is verre van verslagen en het westerse bondgenootschap heeft zo’n zware schade opgelopen, dat het nog maar de vraag is of het overeind weet te blijven.

De Verenigde Staten zijn geen schim meer van de wereldleider die ze waren, of zich waanden, in 2001. Europa ontkomt er niet aan de conclusie te trekken dat het in militair opzicht op zichzelf is aangewezen en dat Amerika de blik op Azië heeft gericht. Het is onwaarschijnlijk dat het westerse bondgenootschap, dat de afgelopen decennia is aangevoerd door de VS, ooit weer de eenheid kan vormen die het was.

Het lijkt erop dat de inmiddels legendarische datum nine eleven een catastrofe heeft ingeluid die niet ophield toen op 11 september 2001 twee vliegtuigen, overgenomen door Saoedische terroristen, zich in de Twin Towers van het World Trade Center in New York boorden, en een ander vliegtuig in het Pentagon, in de buurt van Washington D.C. neerstortte. Een vierde vliegtuig crashte in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). De echo’s van die klappen donderen na twintig jaar nog altijd na.

Vandaag zal op tal van plaatsen worden herdacht wat twintig jaar geleden op Amerikaans grondgebied is aangericht. En dat is goed. Een beschaafde samenleving hoort dat zo te doen. De bijna 3000 onschuldige slachtoffers in de vliegtuigen en de instortende torens verdienen een zo groot mogelijk eerbetoon. Maar daar moet het niet bij blijven.

Er is dringend behoefte aan een andere, nieuwe benadering in de strijd tegen terrorisme. Want twintig jaar na 9/11 ligt de westerse strategie van militaire interventies in andere delen van de wereld op de schroothoop.

De beschamende terugtrekking vorige maand uit Afghanistan, het land dat is binnengevallen om een eind te maken aan het brein achter de aanslagen, Osama Bin Laden, en zijn organisatie Al Qaeda, moet worden aangegrepen om het roer drastisch om te gooien. De nieuwe strategie moet zich in eerste instantie richten op herstel van vertrouwen en van daaruit op een veiliger wereld. Herstel van vertrouwen is dringend nodig tussen de westerse partners, maar zeker ook tussen het Westen en de islamitische wereld.

De situatie in Afghanistan, maar ook die in Irak en Syrië, is bepaald niet verbeterd na militair ingrijpen door westerse allianties. Economische malaise en onveilige leefomstandigheden zijn alom aanwezig. Ze vormen een voedingsbodem waarop de haat tegen het Westen goed gedijt. Het zijn ideale omstandigheden voor het recruteren van nieuwe jihadistische strijders.

Twintig jaar na de aanslagen op de Twin Towers is het goed om in de spiegel te kijken en vast te stellen dat van een westerse dominantie in de wereld geen sprake meer is. Dat is misschien maar beter ook. Er zal hoe dan ook gepraat moeten worden. Ook met de Taliban.

De door toenmalig president van de VS George W. Bush opgeroepen oorlog tegen terrorisme had het doel iets te vernietigen. Laat het streven nu zijn iets constructiefs tot stand te brengen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu