Commentaar: Armlastige luchthaven

Foto: Groningen Airport Eelde

De kans dat Groningen Airport Eelde ooit nog rendabel wordt lijkt zo langzamerhand kleiner dan die op een nieuwe Elfstedentocht.

Na jaren van onheilstijdingen en tegenslagen trekt het bestuur van de armlastige luchthaven opnieuw aan de bel bij het rijk. Wanneer Den Haag niet met een jaarlijkse bijdrage van 6 tot 8 miljoen euro voor de exploitatie over de brug komt, dreigt sluiting. Maar, waarschuwen commissarissen en directie; aan het stoppen van de activiteiten op de luchthaven hangt een prijskaartje van tientallen miljoenen euro’s.

Als het rijk lapt en de luchthaven opnieuw een greep kan doen in de pot van de aandeelhouders, waar nog 25 miljoen euro in zit, krijgt Eelde weer de nodige lucht. Eigen inkomsten uit passagiers- en lesvluchten zorgen voor de rest.

De problemen van Eelde zijn geen verrassing en voor een deel natuurlijk het gevolg van de coronacrisis. Maar ook zonder de pandemie hikt het vliegveld aan tegen een tekort van 1,3 miljoen euro. Er zijn doodeenvoudig al jarenlang te weinig vluchten en passagiers. Sinds chartermaatschappij Nordica in 2018 vertrok, is de regionale luchthaven in een neerwaartse spiraal beland.

Sluiting van het veld is op korte termijn niet aan de orde, hoewel sommige lokale politici al dromen van een schitterende woonwijk. Tegenstanders van de luchthaven zullen de nieuwe situatie aangrijpen om wederom op sluiting aan te dringen. Maar de regio kan de stekker niet uit de luchthaven trekken. Groningen Airport Eelde maakt deel uit van de landelijke infrastructuur voor de luchtvaart. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de baas over het veld. Het rijk heeft overigens ook de baanverlenging betaald van enkele tientallen miljoenen euro’s.

Aangezien Eelde in feite een rijksvoorziening is, is het niet zo vreemd dat er weer in Den Haag wordt aangeklopt. Makkelijk worden de onderhandelingen trouwens niet. In de voorlopige nationale luchtvaartnota is maar een bescheiden plekje ingeruimd voor de Noordelijke luchthaven. De verantwoordelijke bestuurders in het Noorden moeten een duidelijk verhaal hebben over het perspectief voor de luchthaven wanneer ze hun hand ophouden. In Den Haag, maar ook in de regio. Alleen zeggen dat met sluiting een enorm kapitaal in rook opgaat, is onvoldoende.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu