Commentaar: Blij met nieuwe stadsbouwmeester

Het Groninger Museum is een voorbeeld van wat goede architectuur ook op lange termijn voor een stad kan betekenen. Foto: DvhN

Er was een periode aan het eind van de vorige eeuw dat de stad Groningen een tot ver over de grenzen geprezen broeinest was van vernieuwende architectuur en stedenbouw.

Dat werd geïllustreerd door een aantal spraakmakende manifestaties zoals What a Wonderful World! en Blue Moon en de Stadsmarkeringen, waarvan de overblijfselen her en der nog in het stadsbeeld zichtbaar zijn. Maar ook door de bouw van tal van opvallende gebouwen zoals het Wall House en natuurlijk vooral het Groninger Museum.

Die manifestaties en ook het museum werden op voorhand vaak afgedaan als elitair en geldverslindend, maar met name het museum toont nog steeds aan dat lef en vernieuwingsdrang zich op het terrein van architectuur en stedenbouw kunnen uitbetalen. Niet alleen artistiek, maar ook economisch. De expositie over de Rolling Stones lijkt daarvan het zoveelste bewijs te worden.

Het stedenbouwkundig elan leek in Groningen in de periode na de eeuwwisseling te verdampen, een teken ook dat daadkracht op dit gebied vaak aan personen gebonden is. De eerdere opbloei is niet los te zien van de persoon van de gedreven wethouder Ypke Gietema, net zo goed als dat bijzondere museum er niet gekomen was zonder de unieke figuur van directeur Frans Haks.

Alleen al hierom is de benoeming van Nathalie de Vries als stadsbouwmeester van Groningen iets om blij over te zijn. Dat zij geboren en getogen is in de provincie Groningen is ongetwijfeld goed voor het sentiment, maar belangrijker is dat Groningen met haar een medeoprichter van het Rotterdamse MVRDV, een van de meest prominente architectenbureaus van ons land, aan zich verbindt. Iemand bovendien die in de afgelopen jaren heeft laten zien dat zij het Noorden is blijven koesteren door haar pleidooien voor een betere aanpak van de aardbevingsproblematiek en het meewerken aan een centrumplan van Nieuwe Pekela.

De stad Groningen mag door het succes van het nieuwe Forum wellicht de illusie hebben dat het architectonisch weer helemaal meetelt, de stad kent nog te veel voorbeelden van gebouwen en wijken waar een sturende en inspirerende hand node gemist wordt. Met de enorme bouwopgave waar Groningen net als de rest van Nederland de komende tijd voor staat, kan de deskundigheid van De Vries een bron van inspiratie zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu