Commentaar: CoronaMelder

In Drenthe wordt de app coronamelder getest. Foto: Shutterstock

Lees meer over
Commentaar

Wie in Drenthe of Twente woont, kan met ingang van vandaag een corona-app voor zijn of haar mobiele telefoon downloaden. Gebruikers die de app – CoronaMelder – op de juiste wijze installeren, participeren in een test. Streven is de app na 1 september nationaal beschikbaar te maken.

Deelname aan de test is op vrijwillige basis. Wie meedoet, kan er voor zorgen dat de CoronaMelder na 1 september goed of op zijn minst beter functioneert. Nog belangrijker is dat de test een bijdrage kan leveren aan het indammen van het coronavirus. Deelnemers mogen in die zin worden geprezen als pioniers.

Pionieren is nooit zonder risico. Afgelopen weken is reeds veel gesproken over de beperkingen en kwalijke kanten van een corona-app. Een van de kritiekpunten is dat het effect beperkt is. Het coronavirus laat zich niet door een mobiele telefoon wegjagen. Ander punt is dat het gebruik ten koste kan gaan van privacy en dat gegevens verkeerd gebruikt kunnen worden.

Met name het laatste is een heikel onderwerp. Voor een deel heeft dat te maken met verontrustende berichten uit China waar een corona-app functioneert die burgers onder permanent staatstoezicht stelt. Nu is Nederland net zo goed een land waar de overheid burgers nauwgezet in de gaten houdt – op veel plaatsen hangen camera’s, iedere pinhandeling wordt geregistreerd. Verschil is dat we hier onze regering nog zelf mogen kiezen.

Volgens de ontwikkelaars van CoronaMelder is dergelijke scepsis onnodig. Ze stellen dat de functies van hun app beperkt zijn: persoonsgegevens en locaties worden niet opgeslagen. De CoronaMelder is bedoeld als aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD’s. Privacy staat voorop, zeggen ze.

Of dat inderdaad zo is, is voor een doorsnee gebruiker lastig vast stellen. Vrijwel niemand weet precies wat onder de telefoonschermpjes gaande is en naar derden wordt verstuurd, ook inwoners van Drenthe en Twente niet.

Wat we wel weten is dat in Nederland zoiets bestaat als de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond die toeziet of de verwerking van privé-data volgens wettelijk regels verloopt. Zolang dat orgaan geen definitief oordeel heeft geveld over de CoronaMelder, rest ook sceptici weinig anders dan eerst maar eens afwachten wat de test oplevert.

Nieuws

menu