Commentaar: De gevolgen van extreem weer zijn ingrijpend

Foto: ANP

In veel huishoudens zal een zucht van verlichting zijn opgegaan toen het KNMI gisteren bekendmaakte dat er na 18 dagen een einde is gekomen aan de hittegolf die ons land in zijn greep hield. Na deze uitzonderlijk lange periode van hoge temperaturen overdag én ‘s nachts, snakten velen naar verkoeling.

De gevolgen van het extreme weer zijn ingrijpend. Zo blijkt dat de sterfte onder ouderen de laatste weken opmerkelijk hoog was. Cijferaars van het CBS koppelen die rechtstreeks aan de hitte. Maar niet alleen de gezondheid en nachtrust van mensen is op de proef gesteld. Ook in de natuur is de schade door de droogte aanzienlijk. Veel planten zijn verdroogd, terwijl grote aantallen bomen al vanaf begin juli massaal hun bladeren lieten vallen. De situatie in veel natuurgebieden die vaak ook al decennia met verdroging kampen is verder verslechterd.

Ook in de landbouw zorgt de aanhoudende droogte voor problemen. Boeren worden geconfronteerd met achterblijvende oogsten door het gebrek aan water. In de kuststreek neemt de kans op verzilting toe. De binnenvaart lijdt al evenzeer onder het uitblijven van neerslag, waardoor het waterpeil in de meeste vaarwegen laag is. Daardoor kunnen schepen minder lading vervoeren. Vraagtekens worden voorts gezet bij de drinkwatervoorziening in ons land, die in droge perioden steevast onder druk staat.

Na drie kurkdroge jaren op een rij lijkt er onmiskenbaar sprake te zijn van een trend. Het KNMI constateert dat het er naar uit ziet dat het tijdens hittegolven steeds warmer wordt en noemt dat zorgelijk. De computermodellen waarvan de meteorologen zich bedienen hebben de extreme temperatuurstijging in de zomer duidelijk onderschat. In plaats van een stijging van de temperatuur van gemiddeld 1,5 graden tijdens hittegolven blijkt het 3 graden warmer te zijn. De experts kunnen dat grote verschil niet verklaren. Het gegeven dat de nachten almaar warmer worden, roept bij hen eveneens vragen op.

Tegen deze achtergrond is duidelijk dat Nederland zich moet voorbereiden op meer hete zomers met extreem en droog weer. De vraag is of onze woningen, steden en dorpen, onze landbouw en natuur hierop zijn berekend. Na eeuwenlang water buiten onze dijken gehouden te hebben, moeten we nu leren het ook vast te houden binnen de dijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu