Commentaar: Hoogeveen

Om de politieke, bestuurlijke en financiële crisis te bezweren stapt Hoogeveen over op een zakencollege met vier nieuwe wethouders. Foto: Marcel Jurian de Jong

De gemeente Hoogeveen wacht een bijzondere fase in haar bestaan. In oktober treedt er een zakencollege aan met vier puinruimers als wethouders.

Volgens de informateurs Sandra Korthuis en Johan Baltes die de afgelopen weken de lokale politiek onder de loep namen, zit er weinig anders op.

Incompetentie, opportunisme en verstoorde verhoudingen binnen de gemeentepolitiek verhinderen dat de ruim 55.000 inwoners naar behoren worden bestuurd. De Drentse gemeente verkeert in een politieke, bestuurlijke en financiële crisis.

De ingreep die Korthuis en Baltes voorstellen, is niet helemaal uniek. Geleidelijk aan komen er meer gemeenten waar zo’n zakencollege tijdelijk aantreedt omdat B en W niet meer goed functioneren. In zijn algemeenheid wordt dat verklaard door drie factoren die het steeds lastiger maken een gemeente te besturen: versnippering van de gemeentepolitiek, meer en complexere taken en minder geld van het rijk.

De gemeentepolitici in Hoogeveen komen met zo’n verklaring niet weg. Ze hebben hun werk slecht en met verkeerde motieven gedaan. B en W hebben voortdurend de ruimte gekregen voor onverantwoord financieel beleid waarin beeldvorming en ambities prevaleerden. De gepolariseerde verhoudingen stonden een rationale besluitvorming in de weg.

Wethouders duldden niet dat voorstellen van de oppositie werden aangenomen, hoe verdedigbaar ook. Tussen de coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen ontbrak het aan de collegiale verhoudingen, die nodig zijn voor een vruchtbare samenwerking.

De raadsleden hebben zich inmiddels verbonden aan ‘nieuwe mores’, waarin meer onderling respect en openheid voorop staan.

Dat is hoogst noodzakelijk om orde op zaken te stellen. De informateurs achten miljoenen aan bezuinigingen en een forse ozb-verhoging noodzakelijk. Het zakencollege dat aantreedt, heeft voor dat soort ingrijpende en pijnlijke maatregelen immers ook de instemming van de gemeenteraad nodig.

De raadsleden hoeven B en W niet kritiekloos te volgen, maar het is nodig dat de rede terugkeert in het politieke debat in Hoogeveen. Daaraan heeft het langer aan ontbroken dan goed is voor de inwoners.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Coronavirus
menu