Commentaar: De stikstofslag

FOTO ANP

Ook voor de hand liggende vragen moeten gesteld worden. Zijn excuses van het Mesdag Zuivelfonds aan het RIVM gepast nu ook het fonds tot de conclusie is gekomen dat de landbouwsector de meeste stikstof uitstoot?
Lees meer over
Commentaar

Eerder beweerde het Mesdagfonds met een gezwollen borst dat het heel anders zat, dat het verkeer de grootste uitstoter is en dat RIVM-onderzoek niet deugde.