Commentaar: De stikstofslag

FOTO ANP

Ook voor de hand liggende vragen moeten gesteld worden. Zijn excuses van het Mesdag Zuivelfonds aan het RIVM gepast nu ook het fonds tot de conclusie is gekomen dat de landbouwsector de meeste stikstof uitstoot?

Eerder beweerde het Mesdagfonds met een gezwollen borst dat het heel anders zat, dat het verkeer de grootste uitstoter is en dat RIVM-onderzoek niet deugde.

Deze week lieten Mesdagfonds-onderzoekers Geesje Rotgers en Richard Zijlstra weten dat van excuses geen sprake kan zijn. In plaats daarvan schetsen ze een beeld van het RIVM als een ivoren toren waaruit al twintig jaar een sonore bromtoon klinkt. Een instituut dat met het verspreiden van gegevens gebaseerd op raadselachtige modellen boeren dwars zit: ,,Voor die tegenwerking zouden juist zij excuses moeten aanbieden.”

Het RIVM houdt zich op de vlakte. Nadat het Mesdagfonds bakzeil haalde, werd volstaan met een feitelijke mededeling: ‘Het RIVM heeft kennis genomen van het rapport Stikstof in een verstikkend politiek debat van het Mesdag Zuivelfonds.’ Je zou daaruit kunnen afleiden dat op het kantoor in Bilthoven geen behoefte is aan excuses. Wat niet vreemd is, er moeten gegevens over de coronacrisis worden verzameld.

Rotgers en Zijlstra mogen het aan het verkeerde eind hebben gehad, ze laten ook zien dat het RIVM feilbaar is. Er valt wel degelijk iets af te dingen op beleid dat door RIVM-gegevens is ingegeven. Dat bleek overigens ook al toen de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, half maart een andere aanpak van de coronacrisis bleek voor te staan. Voor de goede orde: we hebben het hier over twee verschillende problemen.

Ondertussen liep vorige week het overleg vast tussen boerenorganisaties en landbouwminister Carola Schouten over de aanpak van het stikstofprobleem. Waarop de radicalisten van het Farmers Defence Force (FDF) de oorlog verklaarden aan premier Rutte en zijn kabinet. De woordkeus van het FDF is niet altijd even gelukkig, maar het geeft wel iets aan, ook wat betreft de roep om excuses van het Mesdagfonds.

Er is een slag verloren, de strijd gaat door. We mogen ervan uitgaan dat uiteindelijk het klimaat het laatste woord heeft. En hopen dat niet het geld, maar de mens wint.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu