Commentaar: De twijfel over de aanpak van de coronacrisis groeit met de dag

Nog geen twee weken na de laatste persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is Nederland er niet beter op geworden.

Er geldt sinds 1 december een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Er geldt sinds 1 december een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Foto: Marcel Jurian de Jong

Je hebt mensen die een mondkapje zijn gaan dragen en zeggen: wij nemen het serieus. En je hebt mensen die het dringende advies van de regering daarover naast zich neer hebben gelegd en zeggen: wij weten het niet. Beide groepen lopen mopperend door elkaar heen.

De cijfers van afgelopen dagen laten de gevolgen zien: meer besmettingen, meer ziekenhuisopnamen en nog steeds doden. Maandag waren het er twaalf. Rutte en De Jonge worden allang niet meer zo geprezen als een half jaar geleden. De twijfel aan hun aanpak van de crisis, en dan vooral aan wat wordt gedaan om besmettingen tegen te gaan, groeit met de dag.

De kritiek komt van alle kanten. Er is niet alleen Ira Helsloot, hoogleraar besturen en veiligheid te Nijmegen, die meent dat Rutte niet liberaal genoeg regeert. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, patiëntenspreider Ernst Kuipers en voorzitter Diederik Gommers van de Vereniging voor Intensive Care vinden dat het ingrijpender moet, met meer restricties.

Vanavond wordt duidelijk waar het kabinet voor kiest. De maandag aangekondigde beperkingen voor groepen en reizende amateursporters duiden erop dat de route van Halsema, Kuipers en Gommers zal worden gevolgd. Volksgezondheid weegt momenteel zwaarder dan individuele en economische vrijheid.

Van belang is op welke toon en met welke overtuiging dat bekend wordt gemaakt. Terugkijkend op de afgelopen maanden doet de aanpak van Rutte weifelend aan; de mondkapjesdiscussie vat het samen. Dat is begrijpelijk, het virus is vooralsnog ongrijpbaar en het verloop bijpassend grillig. Tegelijkertijd is het verwarrend. In de supermarkt is die verwarring te zien.

Waar het nu op aankomt, is dat Rutte en De Jonge een einde maken aan het nerveuze gedraai aan de dashboardknopjes tijdens het rijden. Dat hoeft niet met een wilde ruk aan het stuur die iedereen doet sidderen en zwijgen. Duidelijke maatregelen, gebaseerd op gegevens en adviezen van deskundigen volstaan. Zodat de Tweede Kamer daarna namens de bevolking mag zeggen dat het dan zo maar moet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu