Commentaar: Doorbetaalde ouders aanzet tot meer gelijkwaardigheid

Foto: Shutterstock

In Nederland willen we nog wel eens de gedachte koesteren dat we op maatschappelijk gebied een vooruitstrevend land zijn.

Soms is dat terecht, denk bijvoorbeeld aan de vroege invoering van het homohuwelijk, maar soms loopt ons land ook nadrukkelijk achter de feiten aan. Tot voor kort behoorde Nederland in Europa bijvoorbeeld tot de landen met het kortste doorbetaalde vaderschapsverlof en het liep daarmee ver achter bij in sociaal opzicht minder hoog aangeslagen landen in Oost- of Zuid-Europa.

Gisteren werd bekend dat Nederland op dit terrein een inhaalslag gaat maken. Met ingang van 2022 kunnen partners negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. Dat gaat beduidend verder dan de vijf weken waar Nederlanders vanaf 1 juli van dit jaar recht op gaan hebben. De doorbetaling is overigens niet volledig, maar gaat de helft van het dagloon bedragen. Dat we er nog meer dan twee jaar op moeten wachten is misschien niet fijn voor Nederlanders die nu in verwachting zijn, maar wel verstandig gelet op het feit dat het UWV belast gaat worden met de uitkering van de vergoeding.

De toekomstige Nederlandse ouders hebben de verruiming van het betaalde ouderschapsverlof te danken aan het Europese Parlement, dat vorig jaar met een meer dan ruime meerderheid de lidstaten opdroeg minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof in te voeren. Nederland was tegen, omdat het vond dat Europa hier niet over gaat, maar kondigt nu aan het besluit wel uit te voeren.

Ons land kent al tal van regelingen die het ouderschap financieel ondersteunen, van kinderbijslag tot vergoeding van opvang. De vraag is gerechtvaardigd of daar nu nog een regeling bij moet. Het ouderschap is tenslotte een vrijwillige keuze, tenminste in de meeste gevallen. Toch zijn de motieven voor de nieuwe regeling te billijken. In de huidige situatie blijkt het ouderschap de emancipatie en gelijkberechtiging van man en vrouw te remmen. De moeder schakelt veelal over op een parttime functie, die het carrièreverloop schaadt, terwijl de vader fulltime blijft werken. De nieuwe regeling is mede bedoeld om dat automatisme te doorbreken. Voldoende zal dat zeker niet zijn, maar het is op zijn minst een kleine aanzet tot meer gelijkwaardigheid achter de voordeur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu