Commentaar: Gedeputeerde Bijl moet ook in Zuid-Drenthe mooie cultuurwoorden in daden omzetten

Gedeputeerde Cees Bijl. Foto: Marcel Jurian de Jong

Met enige vertraging wegens coronabeperkingen wordt woensdag in Assen een besluit genomen over Cultuur om te delen, de Drentse cultuurnota voor 2021 tot en met 2024.

Als de Provinciale Staten akkoord gaan, en daar ziet het naar uit, kan cultuurgedeputeerde Cees Bijl zijn beleid van de afgelopen vier jaar voortzetten.

Als het op het provinciehuis alsnog spannend wordt, is dat te danken aan recent schuldbesef van het kabinet. Onder druk van de Tweede Kamer komt extra cultuurgeld beschikbaar voor wat ‘onaanvaardbaar witte vlekken’ worden genoemd, regio’s waar de culturele infrastructuur zo gammel is dat extra investeringen van rijk en provincie noodzakelijk worden geacht.

Drenthe is aangewezen als een van de regio’s, net als Friesland, Overijssel, Flevoland en Zeeland. Het is een bedenkelijke eer die afgelopen zomer werd opgespeld toen het Fonds Podiumkunsten de kloof tussen Holland en de rest bevestigde door nadrukkelijk gezelschappen in Amsterdam te steunen.

Bijl wil het witte-vlekken-geld steken in de ambities van theatergezelschap Garage TDI uit Assen en de vanuit de Drentse hoofdstad aangestuurde reizende kunstmanifestatie lnto Nature. Maar er zijn, zoals altijd, ook andere goede doelen te bedenken.

Vorige maand werd bekend dat de gemeente Hoogeveen de subsidie aan het kunstencentrum Scala wil stopzetten. Het plaatselijk college ziet kunstlessen niet als wettelijke taak van een armlastige gemeente. Scala vreest een faillissement en tienduizend gedupeerde Hoogeveense kinderen.

De ondergang van het kunstencentrum raakt echter niet alleen Hoogeveen. Scala werkt ook voor de gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland. Zonder Hoogeveen stort een regionaal netwerk in en ontstaat een situatie vergelijkbaar met Zuidoost-Drenthe. Daar ging in 2014 kunstencentrum CQ failliet, met gevolgen voor kinderen in Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden. Bijl maakte het als burgemeester van nabij mee.

Sinds zijn aantreden als cultuurgedeputeerde heeft Bijl bij herhaling gezegd zich te willen inzetten voor ‘jeugd, Jannes en spreiding’, waarmee mogelijkheden voor kinderen, brede toegankelijkheid en bereikbaarheid van kunst en cultuur worden bedoeld. De onaanvaardbaar witte vlek Zuid-Drenthe biedt alle ruimte om die drie woorden in extra daden om te zetten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu