Commentaar: Groningen moet aan de bal blijven

Foto: Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Nu de gaswinning in Groningen binnen enkele jaren naar nul gaat, is de vraag hoe het gebied dat de staat en de oliemaatschappijen veel geld heeft opgeleverd, wordt achtergelaten.
Lees meer over
Commentaar

Nog steeds zijn veel huizen beschadigd en moeten worden verstevigd. Commissaris van de Koning René Paas zei gisteren dat daar met ‘Den Haag’ taaie gesprekken over worden gevoerd. Volgens Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, dreigen de bewoners ‘bekaaid achter te blijven’.

In dat verband hebben de woorden van de koning in de troonrede al aan kracht verloren. Het was de zesde keer dat hij aandacht vroeg voor het aardbevingsgebied in Groningen. Het aantal schademeldingen is onverminderd hoog en de provincie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de strijd om een adequate versterking nog lang niet gestreden is.

Nog voordat het pleit is beslecht, dient zich in het verlengde hiervan alweer een nieuwe strijd aan, die eveneens de woon- en leefomgeving raakt. In de nieuwe Nationale Omgevingsvisie van het rijk over de toekomstige inrichting van Nederland, wordt meer dan gehint op Groningen als een gebied waar bij de opwekking van groene energie in landsbelang wel een tandje bij kan. Desnoods met wat Haagse sturing. Grote energieconcerns staan te trappelen om open landschappen van Groningen te stofferen met grote wind- en zonneparken. In de provincie ontbreekt de regie.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD), portefeuillehouder ruimtelijke ordening, vreest Haagse bemoeienis, zo verklaarde zij tijdens een prinsjesdagontbijt op het provinciehuis. Ze maakt zich daar terecht zorgen over. Ze benadrukt dat de provincie Groningen, de gemeenten en de inwoners heel snel met een eigen mening moeten komen. Hoe vindt Groningen zelf dat de provincie er in de toekomst uit moet zien? Wat willen we hier wel en niet? Natuur, recreatie en landbouw staan op gespannen voet met steeds meer wind- en zonneparken.

Natuurlijk moet over de industrialisering van het landschap een discussie met de inwoners worden gevoerd. Er is Groningse regie nodig om de energietransitie met alle lusten en lasten in goede banen te leiden en met oog voor draagvlak onder de bevolking besluiten te nemen, anders walst het rijk over Groningen heen.

Nieuws

Meest gelezen

menu