Commentaar: Het is ethisch bedenkelijk de bescherming van fysiek kwetsbare burgers te beperken

Een afhaalpunt van de Albert Heijn bij het Maasstad Ziekenhuis. Foto: ANP/Pieter Stam de Jonge

Oostenrijk gaat als eerste Europese land de aanpak van het coronavirus versoepelen. Die stap versterkt mogelijk de roep om minder strenge maatregelen in Nederland, zeker nu het RIVM een tikje optimistisch is over de eerste resultaten van het kabinetsbeleid. Burgers lijken zich overwegend goed te schikken naar hun beperkte bewegingsvrijheid, maar er is ook steeds meer ruis over de aanpak. 

Advocaten klagen dat hun cliënten te lang op de afloop van hun rechtszaak moeten wachten. In het onderwijs groeit de vrees voor onoverbrugbare lesachterstanden. De voortdurende aanwezigheid van kinderen leidt tot spanningen in gezinnen.

Voor alles is er groeiende aandacht voor de economische gevolgen van het kabinetsbeleid. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen en Veiligheid aan de Radboud Universiteit, waarschuwde dat het verlies aan welvaart als gevolg van de maatregelen mogelijk tot een groter verlies aan mensenlevens leidt dan het coronavirus. Hij kreeg van diverse kanten bijval. Onbedoeld lijken de alarmerende geluiden van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties over de economie zijn verhaal te onderstrepen.

Het is ontegenzeglijk van belang dat de economische gevolgen van de aanpak van de pandemie aandacht krijgen. Het is echter de vraag of de economie die rust en vertrouwen bij de bevolking nodig heeft, gedijt bij een minder strenge aanpak. En is er in de huidige onoverzichtelijke situatie een rekensom te maken die de stelling van Helsloot staaft? Het is ethisch bedenkelijk de bescherming van fysiek kwetsbare burgers te beperken. Dat geldt te meer als onduidelijk is of daar in de toekomst werkelijk mensen mee gediend zijn.

Dat de ongemakken van het strenge kabinetsbeleid steeds meer vragen oproepen, is begrijpelijk. Veel erger wordt het echter als door een niet afdoende aanpak de corona-ellende te lang duurt of het virus met een tweede uitbraak ons land in een volgende crisis stort. Met alle aandacht en respect voor de discussie over het kabinetsbeleid, lijken de cijfers en opvattingen van het RIVM het meest voor de hand liggende richtsnoer om de crisis te bestrijden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu