Commentaar: Het is te hopen dat de overheid burgers bij vergoedingen voor aardbevingsschade wat menselijker behandelt

Foto: Foto: "Anjo de Haan" "Anjo de Haan"

Terwijl de Tweede Kamer het op brute wijze terugvorderen van kinderopvangtoeslagen nog aan het onderzoeken is, doemt in Groningen een tweede affaire rond terugbetalingen op. Woningbezitters die ten onrechte een vergoeding voor waardedaling van hun woning hebben ontvangen, dreigen die te moeten terugboeken. Het is te hopen dat de overheid burgers in dit geval wat menselijker behandelt.

Bijna negentig woningbezitters hebben volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen een vergoeding gekregen omdat hun woning minder waard is geworden door de gasbevingen. Maar ze hebben ook een nieuwbouwwoning gekregen, en zouden daarmee volgens het instituut twee vergoedingen hebben gekregen.

Het klinkt logisch en terecht dat ze dat geld terug moeten betalen. Maar het gaat vaak om duizenden euro’s. De kans is groot dat de ontvangers het geld al hebben uitgegeven. Misschien hebben ze er de studie van hun kinderen of andere noodzakelijke uitgaven mee betaald. In ieder geval zullen er mensen tussen zitten die een groot bedrag niet in een keer kunnen betalen.

De toeslagenaffaire gaat ook over mensen die onterecht bedragen zouden hebben ontvangen, of die daarvan verdacht werden. De Tweede Kamer en veel media spreken er schande van dat de overheid zich niet wat menselijker heeft gedragen. Oud-staatssecretaris Frans Weekers gebruikte zelfs de woorden ‘diep triest’ en ‘schandalig’.

Weekers liet in zijn verhoor wel weten dat hij er min of meer voor gewaarschuwd had. Het terugvorderen van het geld was immers een gevolg van de roep om een hardere fraude-aanpak, na media-berichten over de zogenoemde Bulgarenfraude. Weekers was akkoord met die hardere aanpak maar waarschuwde de Kamer destijds nog dat ‘de goeden onder de kwaden zullen lijden’.

Bij het uitkeren van vergoedingen voor aardbevingsschade zijn gelukkig nog geen signalen over fraude. Maar gezien de blijkbaar bestaande gewoonte bij bepaalde overheidsdiensten om te veel uitgekeerde bedragen zomaar in een keer terug te eisen, is het goed om op tijd aan de bel te trekken. Het kan niet zo zijn dat burgers in de schulden raken doordat een overheidsdienst fouten heeft gemaakt en die krachtdadig probeert te herstellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu