Commentaar: Het wordt vanavond geen prettige boodschap, maar wel een die respect en begrip verdient

Minister Hugo de Jonge. Foto: ANP

Nederland is in gespannen afwachting van de mededelingen die het kabinet vanavond doet over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk is er de hoop dat het na zes weken van beperkte bewegingsvrijheid en economische stilstand de teugels wat laat vieren.

Het dalende aantal nieuwe besmettingen, ic-patiënten en doden stemt wellicht tot enig optimisme. Het kabinet heeft daar gisteren bij monde van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid echter wel voor gewaarschuwd.

Er lijkt vooralsnog ook nog geen reden voor een betekenisvolle versoepeling van de aanpak van het virus. Ofschoon ons land niet afstevent op de eerder gevreesde rampscenario’s staat het verplegend personeel nog steeds onder ongekend zware druk. Dat geldt voor de medewerkers in de ziekenhuizen, maar zeker ook voor verzorgenden in de verpleeghuizen, waar het aantal besmettingen en doden nog altijd toeneemt.

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg verwacht dat de aanvoer van mondkapjes en beschermende kleding voor personeel in zieken- en verpleeghuizen nu goed op gang komt, maar zekerheid daarover bestaat nog geenszins.

Ook nieuwe middelen om de verspreiding van het virus te beperken, lijken nog onvoldoende voorhanden. De uitvoering van coronatests blijft haperen. De ‘anticorona-apps’ die moeten helpen om besmette personen op te sporen, blijken technisch nog verre van volmaakt. Bovendien krijgen ze niet de instemming van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederland is, kortom, nog niet klaar voor zelfs maar een serieuze afbouw van de intelligente lockdown. Het is zelfs aannemelijk dat het kabinet het verbod op grote evenementen op verzoek van de burgemeesters nu al voor maanden verlengt.

De coronacurves bewegen zich in de goede richting, maar vóór alles moet worden voorkomen dat er weer een kentering komt. Ons land heeft meer tijd nodig om zich te wapenen tegen een nieuwe opleving van de pandemie. Het kabinet zal derhalve hooguit kleine stapjes richting ‘normaal’ mogelijk maken.

Het wordt vanavond dus geen prettige boodschap, maar wel een die respect en begrip verdient.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Coronavirus
menu