Commentaar: Koning houdt zicht op betere tijden ondanks crisis

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor op Prinsjesdag. Foto: ANP

De sterk persoonlijk getoonzette troonrede die koning Willem-Alexander dinsdag uitsprak ging de harde werkelijkheid van de coronacrisis niet uit de weg, maar probeerde ook zicht te houden op het perspectief op betere tijden.
Lees meer over
Commentaar

De vorst waarschuwde voor een zware economische terugslag maar noemde als ,,belangrijkste zekerheid dat Nederland economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht toont”.

De troonrede gaf daarmee een getrouw, maar bepaald niet verrassend beeld van de precaire stand van het land. Veerkracht is echter niet genoeg om de problemen te overwinnen. Ons land zal lessen moeten trekken uit de crisis en bedenken op welke wijze koers kan worden gezet naar betere tijden. Dat vraagt om een goed politiek debat en visie.

Tegen die achtergrond is het mooi te constateren dat blijkens onderzoek van het bureau Ipsos, mede door de aanpak van de coronacrisis, het vertrouwen in de politiek fors is toegenomen. De respondenten zien in premier Mark Rutte bij uitstek de representant van de betrouwbare politici. Zes op de tien ondervraagden vindt de VVD-leider de ideale minister-president.

Het pragmatisme waarmee hij al bijna tien jaar het land leidt, wordt kennelijk juist in deze crisistijd te meer gewaardeerd.

Op basis van de huidige stemming in het land kan hij de stembusgang in maart 2021 met vertrouwen tegemoet zien. Hem wacht echter ook een uitdaging. De afgelopen tijd bleek Rutte niet alleen voor de oppositie de te kloppen politieke opponent. De lijsttrekkers van de overige coalitiepartijen namen hem al dan niet direct scherp op de korrel. Sigrid Kaag (D66) sprak van de noodzaak van een nieuw type leiderschap na tien jaar Rutte, terwijl Hugo de Jonge (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) verklaarden het (neo)liberalisme, dat de premier en zijn partij uitdragen, een halt toe te willen roepen.

Ze geven daarmee de aanzet tot een mogelijk interessant debat, waar ons land zijn voordeel mee kan doen. Het is echter de vraag of dat niet te vroeg komt en of het komende half jaar het klimaat in het land zich daar al voor leent. De troonrede doet veronderstellen dat Nederland voorlopig nog niet veel meer kan dan sturen in de mist. Dat vraagt naast veerkracht vooral veel pragmatisme

Nieuws

Meest gelezen

menu