Commentaar: Rutte’s revanche

Foto: ANP .

We beleven historische tijden. Wie dat nog niet besefte, werd gisteravond nog eens met de neus op de feiten gedrukt door een via drie tv-zenders live uitgezonden toespraak van minister-president Mark Rutte. De premier keek de Nederlandse bevolking op prime time recht in de ogen, een gebeurtenis die zich sinds 1973 niet meer had voorgedaan.

47 jaar geleden was het wijlen Joop Den Uyl die het volk toesprak over een oliecrisis die leidde tot ingrijpende economische maatregelen, zoals rantsoenering van brandstof en de invoering van de autoloze zondag. Terugblikkend lijkt de huidige wereldwijde ontregeling door het coronavirus ingrijpender, maar dat zal de waan van de dag zijn.

Premier Rutte had iets goed te maken. Zijn joviale we-komen-er-samen-wel-uit glimlach bleek vorige week uitgewerkt. Zijn kabinet werd keer op keer gedwongen om nog maar net afgekondigde maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus te schrappen voor nog stringentere. Rutte leek, ook gelet op buitenlandse voorbeelden, steeds achter de feiten aan te lopen. Mocht je de ene dag nog handen schudden, een paar dagen later was dat toch niet zo verstandig. En was het afgelopen donderdag nog niet nodig alle scholen te sluiten, zondag was dat opeens wel wijs. Het uitleggen van die ommezwaai liet de premier maar even aan twee van zijn ministers over.

Ruttes toespraak was gisteravond in die zin een inhaalmanoeuvre, een poging het gedeukte vertrouwen te herstellen. Hij beriep zich niet alleen zoals eerder op deskundigen, maar schetste in heldere taal drie scenario’s voor de omgang met het virus en legde duidelijk uit waarom het kabinet gekozen heeft voor een beheerste verspreiding. Het hoopt zo de zorg voor kwetsbare groepen overeind te houden en ons land langzaam maar zeker immuun te maken. Rutte benadrukte de ernst van de situatie en schroomde daarbij niet om te melden dat uiteindelijk een groot deel van onze bevolking geïnfecteerd zal raken. Die eerlijke en duidelijke boodschap, gecombineerd met de toezegging dat de overheid alles zal doen om de economische pijn te verlichten, maakte Ruttes toespraak tot een geslaagde revanche. En daar was Nederland zeer aan toe, in deze niet alleen historische, maar ook onzekere tijden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu