Commentaar: Testen?

Alex Friedrich. Foto: Archief DvhN

 

Vertrouw bij de bestrijding van de coronacrisis op het oordeel van deskundigen was het advies van premier Rutte in voorbije weken. Een boodschap die afgelopen vrijdag nog eens herhaald werd door koning Willem-Alexander.

Het is een advies dat geen kwaad kan in een land van betweters die soms meer geloof hechten aan praatjes van via sociale media communicerende complotdenkers dan aan de informatie van een goed opgeleide man of vrouw in een witte jas.

Ingewikkelder wordt het wanneer die mensen in een witte jas het openlijk met elkaar oneens zijn. En dat gebeurt onvermijdelijk bij een nieuw soort crisis van ongekende omvang als deze. Bij de coronacrisis is in Nederland de Groninger arts en microbioloog Alex Friedrich nu de luis in de pels.

Waar het RIVM en de GGD landelijk maar in beperkte mate testen of mensen echt besmet zijn, is de aan het UMCG verbonden Friedrich in lijn met veel buitenlanden en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) juist voorstander van ruimhartig testen.

Met name onder zorgmedewerkers die bij besmetting in plaats van een reddende engel juist een verraderlijke bron van infecties kunnen zijn.

Friedrich verwijst het vaak gehoorde argument dat de testfaciliteiten in Nederland onvoldoende zouden zijn naar het land der fabelen, maar daarbij moet aangetekend dat het UMCG zelf over uitzonderlijk ruime mogelijkheden beschikt.

De microbioloog, die zelf in quarantaine ziek thuis zit, onderstreept het belang van testen door te benadrukken dat ook mensen die zich nog niet ziek voelen wel degelijk besmettelijk kunnen zijn, en dat ook jongeren de ziekte kunnen overbrengen.

Daarover werden bij het begin van de crisis, ook door sommige witte jassen, nog heel andere berichten naar buiten gebracht. Wat alleen maar illustreert dat ook deskundigen momenteel vaak in het duister tasten. En toch moeten we het met hun adviezen doen.

Voor de leek blijft het moeilijk om zich een mening te vormen over een debat tussen deskundigen, maar het pleidooi van Friedrich klinkt voldoende plausibel om serieus meegewogen te worden. Het zou op zijn minst moeten leiden tot een professionele discussie over de omvang van de testmogelijkheden in Nederland, nu en in de toekomst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Coronavirus
menu