Commentaar: Verplichte quarantaine

Corona-persconferentie. ANP

De Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge nog even enkele weken laten nadenken over zijn plan de thuisquarantaine te verplichten en meewerking aan bron- en contactonderzoek af te dwingen. Het zijn inderdaad onsympathieke maatregelen. Het was prettiger geweest als iedereen zich vrijwillig aan de regels hield.

In de Wet op de Publieke Gezondheid is al geregeld dat verplichte isolatie mogelijk is. Maar tot nu toe werd de regel niet gehandhaafd. Gezien de toename van het aantal besmettingen lijkt het verstandig nu toch te beginnen met handhaving. Het is jammer dat het zover moet komen.

De verplichting helpt niet alleen om het verder verspreiden van het coronavirus te beperken. Het kabinet laat hiermee ook zien het bestrijden van het coronavirus serieuzer te nemen, en daarmee is het een goed signaal. Nadeel is dat boetes en het ingrijpen door politie en toezichthouders begrijpelijkerwijs weerstand oproepen, wat de kans doet toenemen dat het draagvlak voor de maatregelen onder druk komt.

Een deel van het publiek neemt het coronavirus steeds minder serieus. Er doen hardnekkige mythes de ronde dat het virus minder schadelijk zou zijn, evenveel doden heeft veroorzaakt als de normale griep en dat de testen niet betrouwbaar zouden zijn.

Voor de duidelijkheid; het coronavirus is niet ‘afgezwakt’, er belanden weer steeds meer patiënten in het ziekenhuis. Er zijn begin dit jaar wel degelijk meer doden gevallen dan door de gewone wintergriep, zeker in Brabant en Limburg. En de testen zijn volgens medische experts wel degelijk betrouwbaar.

Maar voor wie het zat is om zich aan de anderhalve meter en andere beperkingen te houden, zijn dit soort halve of hele onwaarheden aanlokkelijke argumenten om wat losser om te gaan met de regels. In ieder geval is in het algemeen te merken dat we de anderhalve meter, drukte vermijden en het handen wassen wat minder serieus nemen. En dat heeft tot gevolg dat de pandemie in Nederland weer oplaait. Want hoe je het ook wendt of keert, de nieuwe besmettingen zijn doorgaans toch echt het gevolg van onvoorzichtigheid. In die zin hebben we het aan onszelf te danken als het kabinet overgaat tot deze verplichting.

Het lastige is dat juist de mensen die toch al sceptisch tegenover de overheid en medische autoriteiten staan, door deze verplichting extra wantrouwend kunnen worden. Ze zullen er een bewijs in zien van een overheid die niet het beste voor heeft met zijn burgers. Maar als die kritiek de prijs is voor het beschermen van de zwakkeren en ouderen in de samenleving, dan moet dat maar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu