Commentaar: Minister had moeten beginnen met onderzoek naar effecten minder eiwitrijk veevoer

Carola Schouten. ANP

Tot voor kort stonden weinig Nederlanders stil bij het feit dat er een verband zou kunnen bestaan tussen woningbouw en de kwaliteit van het veevoer.

Totdat landbouwminister Carola Schouten verordonneerde dat Nederlandse veehouders minder eiwitrijk voedsel aan hun koeien moeten gaan voeren. Minder eiwitrijk veevoer zou leiden tot minder uitstoot van stikstof en dat betekent beleidsruimte op andere terreinen, zoals de woningbouw.

Zo zit de wereld in elkaar sinds de hoogste rechter heeft bepaald dat Nederland zich eindelijk eens moet gaan houden aan de Europese wetgeving ter bescherming van de natuur. De maatregel zou bijdragen aan de mogelijkheid 75.000 woningen extra te bouwen. En ons land, waar huren en huizenprijzen exploderen door schaarste, snakt naar meer woonruimte.

De boeren waren, zacht uitgedrukt, not amused . Volgens hen was de gezondheid van hun vee in het geding. Dus trokken zij opnieuw met hun trekkers en protestborden de weg op. Overigens viel ook aan de zijde van de voorvechters van stikstofbeperking weinig vreugde te bespeuren.

‘Prutswerk in de marge’, zo oordeelde de Mobilisation for the Environment in een commentaar. Door het brede verzet kwam er uiteindelijk een extra onderzoek van de universiteit van Wageningen, het kenniscentrum voor de agrarische sector in ons land.

Dat onderzoek heeft nu uitgewezen dat de beoogde maatregel bitter weinig oplevert. En waar de agrarische sector graag officiële cijfers in twijfel trekt, zal zij dat dit keer ongetwijfeld achterwege laten.

Dat de minister in dit gevoelige dossier op haar schreden terugkeert, valt op zich toe te juichen. Niemand is gebaat bij een maatregel waarvan het effect op voorhand op basis van serieus onderzoek mag worden betwijfeld.

De vraag rijst natuurlijk wel waarom de Schouten, gelet op de gevoeligheid van de materie, niet eerder grondig wetenschappelijk onderzoek heeft laten verrichten. Dat is verwijtbaar, want ook op onnodige maatschappelijke onrust zit niemand te wachten.

Eén ding staat verder als een paal boven water: de noodzaak om de stikstofuitstoot te verminderen is hiermee niet van tafel. En het valt ook niet te verwachten dat alternatieve maatregelen wel tot vreugde in de agrarische sector zullen leiden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu