Commentaar: Wakker worden, overheid!

Foto: Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Provincies en gemeenten willen fors bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De ambitie is om veel meer duurzaam opgewekte energie te produceren. Dat streven past in het landelijk beleid om op den duur helemaal niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen.

Gemeenten en provincie ontwikkelen een Regionale Energie Strategie (RES) waarover deze week in Provinciale Staten van Groningen over wordt gesproken.

Daarin gaat het niet alleen over de vraag waar en hoeveel wind- en zonneparken nodig zijn om de gestelde klimaatdoelen te halen. Bedrijven moeten nog tal van maatregelen nemen om hun productie duurzamer te maken. Net zo belangrijk is wat woningbezitters kunnen en moeten doen om hun huizen energiezuinig te maken. Ook dat is een belangrijk onderwerp in de Regionale Energie Strategie.

Al in 2017 kondigde de provincie Groningen aan dat over de RES indringend met inwoners ter plekke in buurtschappen, dorpen en wijken moet worden gesproken. Niet alleen over de verdeling van lusten en lasten in gebieden waar projectontwikkelaars hun slag slaan met grote wind- en zonneparken. De verandering van de omgeving in een energielandschap en de route van burgers naar een energiezuiniger woning, zouden onderwerp van gesprek moeten zijn.

Helaas blijft het bij woorden en zijn discussies daarover niet met de bevolking gevoerd. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) dat maandag is gepubliceerd, blijkt dat veel huiseigenaren zich zorgen maken over hun financiële situatie. De angst dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog jaren merkbaar zijn, is groot. Dat geldt ook voor het angstgevoel dat de steunmaatregelen van de overheid onvoldoende zullen zijn.

In die situatie rijst de vraag in hoeverre mensen de lasten voor energiemaatregelen willen dragen en nog betaalbaar achten. Er is dus des te meer reden om met mensen in gesprek te gaan. De gevolgen van de coronacrisis zijn een wake-up call voor overheden die dat gesprek op zijn beloop laten.

Als provincie en gemeenten niet willen dat mensen de kont tegen de krib gooien, moeten ze serieus werk maken van de 50 procent burgerparticipatie die een eerlijker verdeling van lusten en lasten zou moeten waarborgen en waar in de RES zo hoog van wordt opgegeven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu