Commentaar: Wakker worden, overheid!

Foto: Marcel Jurian de Jong Foto: Marcel Jurian de Jong

Provincies en gemeenten willen fors bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De ambitie is om veel meer duurzaam opgewekte energie te produceren. Dat streven past in het landelijk beleid om op den duur helemaal niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen.
Lees meer over
Commentaar

Gemeenten en provincie ontwikkelen een Regionale Energie Strategie (RES) waarover deze week in Provinciale Staten van Groningen over wordt gesproken.

Nieuws

menu