Commentaar: Wiebes en waterstof

Minister Eric Wiebes. Foto: Archief ANP

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kwam maandag met voor Noord-Nederland belangrijk nieuws. De VVD-bewindsman omarmt in een brief aan de Tweede Kamer groen gas en groene waterstof als belangrijke pijlers van een nieuw energiesysteem. Met name Groningen heeft grote ambities met de productie, opslag en distributie van beide duurzame energiedragers.

Zeker voor de introductie van duurzame waterstof geldt de brief van de minister als een belangrijke wending. Niet eerder kwam de productie daarvan in aanmerking voor een subsidie voor duurzame energie. Of die ooit zou komen, was lange tijd onzeker. Overheidssteun is onontbeerlijk voor de opschaling van de productie die nodig is om de groene waterstof betaalbaar te maken.

Bij alle ellende rond het coronavirus is uitbundige vreugde over de stap van Wiebes niet gepast. De plaats die de minister nu in zijn energiebeleid inruimt voor de groene moleculen is echter ontegenzeglijk betekenisvol voor de ontwikkeling van het Noorden tot ‘waterstofpakhuis’.

Dat Shell zich in februari verbond aan die plannen was eigenlijk al een voorbode van de steunbetuiging van de minister. Het is moeilijk denkbaar dat de multinational zijn naam zou verbinden aan een prestigieus project dat niet de noodzakelijke steun van het Rijk zou krijgen.

Met de support van Shell en Wiebes is succes nog geenszins verzekerd, maar wel een belangrijke stap dichterbij.

Noord-Nederland heeft sinds het begin van het millennium hard gewerkt aan de ambitie om duurzame energie tot een belangrijke pijler van de economie te ontwikkelen. Er moeten nog veel hobbels en scepsis worden overwonnen eer dat doel is bereikt.

Dat na Shell ook het Rijk zich nu verbindt aan de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie, zegt iets over de kwaliteit van de plannen en de volharding waarmee bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in het Noorden ze hebben uitgedragen.

Na 20 jaar is de gedachte van het landsdeel als een leidende en sterke energieregio nog altijd een wenkend perspectief.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu