Commentaar: Zijn Nederlanders nu nuchter of nalatig?

De metro in Shanghai. Foto: Shutterstock

Moeten we trots zijn op onze nuchterheid of moeten we ongerust zijn over onze nalatigheid? Dat is de hamvraag als het gaat om de bestrijding van het uit China overgewaaide coronavirus. De afgelopen dagen groeide de kritiek op de terughoudendheid van het kabinet.

In vergelijking met andere Europese landen leken de Nederlandse tegenmaatregelen beperkt. Een week geleden gold dat nog als prijzenswaardige Hollandse terughoudendheid, maar het snel groeiende aantal geïnfecteerden heeft gaandeweg voor onrust gezorgd. Vooral omdat andere Europese landen in een vergelijkbare situatie wel nieuwe forse ingrepen aankondigden, zoals Denemarken en Oostenrijk waar alle scholen op slot gaan.

Het is de vraag of de gisteren door het kabinet afgekondigde extra maatregelen de onrust wegnemen, vooral omdat veel maatregelen het karakter hebben van een dringende oproep, zonder dat er sprake is van duidelijkheid over de handhaving. Bovendien bevat de formulering van de maatregelen, bijvoorbeeld wanneer je precies thuis moet blijven, nogal wat ruimte voor interpretatie, wat ook niet bevorderlijk is voor het succes.

Het kabinet probeert, en dat is begrijpelijk, duidelijk een balans te vinden tussen wat het op basis van deskundig advies medisch noodzakelijk acht en wat maatschappelijk niet al te ontwrichtend werkt. Het duidelijkst blijkt dat uit het besluit om de scholen in ons land niet te sluiten. Thuiszittende kinderen zouden ouders, die nodig zijn om de maatschappij draaiende te houden, massaal aan huis kunnen kluisteren. Dat er in scholen doorgaans veel meer mensen samen zijn dan de maximaal honderd die vanaf nu bij evenementen zijn toegestaan wordt blijkbaar voor lief genomen. Het tast de geloofwaardigheid van de maatregelen wel aan.

Er valt op dit moment eigenlijk nog geen zinnig woord te zeggen over hoe wijs het kabinetsbeleid is, al klinken er geluiden dat het nog wel voortvarender mag. Wel kan geconstateerd worden dat Europa een veelkleurige lappendeken van totaal verschillende maatregelen is. Gezondheidsbeleid is vooral een nationale zaak en blijkbaar geven deskundigen in diverse landen heel diverse adviezen. Met als gevolg een onbegrijpelijk contrast tussen landen waar het maatschappelijk leven volkomen tot stilstand gekomen is en landen waar het leven, met vallen en opstaan, doorgaat. Veel vertrouwen geeft dat de burger niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu