Commentaar: subsidiestop voor 'te Drents' theater

Scène uit de voorstelling Missie zoekt Massa uit 2018, dat zich afspeelde op het terrein van Simmeren Schroot in Groningen. Foto: Bob de Vries

Locatietheatergezelschap Peergroup is boos en teleurgesteld. De in Donderen repeterende theatergroep wordt bedreigd in haar voortbestaan. Het Fonds Podiumkunsten vindt het Drentse gezelschap ‘te noordelijk’ en wil de jaarlijkse subsidie van vier ton stopzetten. Daarmee dreigt Drenthe haar spraakmakende locatiegezelschap te verliezen.

Het oordeel van het Fonds doet pijn, vooral omdat de onderbouwing rammelt. Met de ene hand krijgt Peergroup een aai over de bol, met de andere hand een klap in het gezicht. Het gezelschap wordt geprezen om zijn kwaliteit en zeggingskracht en in één moeite door afgeserveerd als ‘te Drents en ‘te Noord-Nederlands’. Het Fonds vertaalt dit paradoxaal in een positieve beoordeling zonder toekenning van een cent subsidie. Het Fonds parkeert Peergroup in de uitpuilende wachtkamer met instellingen die slechts mogen hopen dat de politiek ingrijpt.

Toegegeven, beslissen over kunst is een onmogelijke taak. Het Fonds Podiumkunsten heeft steeds minder geld te verdelen: met ingang van volgend jaar 26 miljoen euro. Dat klinkt als een berg geld, maar die moet verdeeld over een leger aan instellingen van bewezen waarde én tegelijk ruimte voor nieuwkomers scheppen. Toch slaat het cultuurfonds de plank mis.

Peergroup speelt in héél Noord-Nederland de andere kant van de Afsluitdijk incluis en trekt geregeld door het hele land. En wat is er ‘te Drents’ aan locatietheater met universele thema’s als eenzaamheid en het milieu? Ook het verwijt dat Peergroup te weinig gezicht heeft door een veelheid aan regisseurs, snijdt geen hout. Artistiek leider Dirk Bruinsma heeft de touwtjes stevig in handen.

Het allerergste is dat het Fonds de verdenking op zich laadt de regio te benadelen. Van een evenredige spreiding van cultuursubsidies over het land is geen sprake. Het leeuwendeel gaat naar de Randstad. Dat FestiValderAa (Schipborg), Art of Wonder (Assen, beiden 25.000 euro) en Puppet International (Meppel, 37.500 euro) als nieuwkomers uit de subsidiepot mogen snoepen, is een doekje voor het bloeden. De regio wordt afgescheept met een fooi.

Dat moet voor de provincie Drenthe aanleiding zijn stampei te maken en voor de Tweede Kamer voldoende reden om het Fonds te overrulen en Peergroup te behouden. Voor Drenthe en de rest van het land.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu