Commentaar: Dat niemand de regie over corona in handen heeft of neemt, is gevolg van jarenlang bewust beleid

Het ministerie van Volksgezondheid, onder leiding van minister Hugo de Jonge, heeft onvoldoende regie over hoe het testen op het coronavirus verloopt. Foto: ANP/Bart Maat

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert onvoldoende regie over het testen en bron- en contactonderzoek naar het coronavirus. Die snoeiharde kritiek uit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport.

Het is al langer bekend dat het bepaald niet lekker loopt met het test- en opsporingsbeleid. De GGD-medewerkers in Noord-Nederland doen hun best, maar zijn als het ware gedwongen te vechten met twee handen op de rug. Het landelijke callcenter heeft zijn zaakjes niet op orde waardoor mensen te lang moeten wachten, de testcapaciteit is ontoereikend en afspraken tussen ministerie, GGD’s en andere partijen zijn niet helder.

De inspectie schrijft dat nog eens hard op in het rapport: de GGD’s, testlaboratoria en de verschillende corona-taskforces van het ministerie van Volksgezondheid zijn nu niet klaar voor acute regionale opschaling of een tweede golf van het coronavirus. De partijen werken onvoldoende samen en kunnen elkaar niet goed vinden of begrijpen.

Dat het allemaal zo moeizaam loopt, is een gevolg van het jarenlange beleid van de ministers van Volksgezondheid om zo veel mogelijk verantwoordelijkheid weg te halen bij het ministerie. De regie over de ziekenhuizen en andere medische zorg is neergelegd bij de zorgverzekeraars, de leiding over de ouderenzorg en gehandicaptenzorg ligt bij zorgkantoren, de gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de welzijnswet WMO en de jeugdzorg. En de coördinatie over zogeheten publieke gezondheid ligt bij de GGD’s, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, die weer worden aangestuurd door de gezamenlijke gemeenten per regio.

Die lappendeken aan zorgautoriteiten was volgens de zorgministers beter in staat de gezondheidszorg te leiden dan één centrale sturing vanuit het ministerie. Dat de Nederlandse gezondheidszorg daardoor veel te ingewikkeld is geworden voor de gemiddelde burger en eigenlijk ook voor veel politici en andere beleidsbepalers, wordt dan maar op de koop toe genomen.

Door de coronacrisis komt nu maatschappijbreed aan het licht wat in branches zoals de jeugdzorg, ouderenzorg en thuiszorg al jaren praktijk is. Als niemand echt de baas is, is ook niemand in staat structurele problemen op te lossen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Coronavirus
menu