DVHN commentaar | Financiële sores Groningse gemeenten temperen euforie over Lelylijn. Het rijk wil dat ze meebetalen, maar waar halen ze het geld vandaan?

De gemeente Pekela sloopt noodgedwongen 21 bruggen over het Pekelderdiep. Ze zijn een sieraad voor het Groningse lintdorp, maar er is geen geld meer om ze te onderhouden. De gemeente Pekela is door de vele kortingen van het rijk op sociale zorgtaken zo uitgewrongen dat ze het onderhoud van bruggen en wegen nauwelijks nog kan bekostigen.

Sfeerfoto van de bruggen over het Pekelder Hoofddiep, die de Feiko Clockstraat met de Hendrik Westerstraat verbinden.

Sfeerfoto van de bruggen over het Pekelder Hoofddiep, die de Feiko Clockstraat met de Hendrik Westerstraat verbinden. Foto: Huisman Media

Lees meer over
Commentaar

Het zijn vooral de plattelandsgemeenten die lastenverzwaringen door het rijk heel slecht trekken. Helemaal in sociaal zwakke gebieden waar naar verhouding veel mensen wonen die extra steun nodig hebben. Het geld moet ergens vandaan komen, dus stellen gemeenten onderhoud, reparaties en vervanging van wegen en bruggen uit. Daarom is het schrijnend dat gemeenten, die met moeite en pijn hun infrastructuur in de benen houden, in het nieuwe regeerakkoord tevergeefs hebben gezocht naar enige financiële verlichting. Ze worden geraakt door aanhoudende tekorten op de jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Een schril contrast