DVHN commentaar I De natuur is grondig van slag, al dan niet door het kortzichtige gedrag van de mens. Kijken we de andere kant op?

Door de voorspelde zeespiegelstijging dreigt een groot deel van Nederland in de toekomst in de golven te verdwijnen. Wat nu? Kunnen we nog iets aan die gebeurtenissen veranderen, of kijken we de andere kant op? Hoe dan ook dringt de tijd.

De Waddenzee.

De Waddenzee. Foto: archief Henk Postma

Lees meer over
Commentaar

Verliest Nederland na eeuwen alsnog de strijd met het water? Dat is bepaald niet uitgesloten, blijkens het alarmerende rapport van het KNMI. Dat forse delen van Noord- en West-Nederland over enkele generaties worden bedreigd door de stijgende zeespiegel lijkt trouwens op velen maar weinig indruk te maken. Het nieuws past naadloos in een jaar van extreme wateroverlast, hittegolven, alles verzengende bosbranden en een vuurspuwende vulkaan. De natuur is grondig van slag, al dan niet door het kortzichtige gedrag van de mens. Alleen: wat kan die nu helemaal tegenover al dat natuurgeweld stellen? Weinig, denken velen. Pompen of verzuipen is dan ook het devies.