DVHN commentaar I Nog een crisis erbij. Wanneer pakt de overheid nu eindelijk eens door?

Asielzoekers bij het terrein van de centrale aanmeldlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in Ter Apel. De vluchtelingenstroom is recent enorm toegenomen, waardoor Ter Apel volledig is overbelast. Foto: ANP/Jeroen Jumelet

De opvang van asielzoekers in Ter Apel loopt volledig in de soep. Het is al de derde crisis waar het kabinet mee af moet rekenen, na de energiecrisis en het lastige stikstofvraagstuk. Hoewel er plannen en voornemens zijn, laten oplossingen op zich wachten. Wanneer pakt de regering nou eens door?
Lees meer over
Commentaar

En dat is drie. Na de energie/klimaatcrisis en de stikstofcrisis krijgt het kabinet nog een heikel vraagstuk op zijn bord: de asielcrisis. De chaotische taferelen rond de komst van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel maken duidelijk dat de opvang van vluchtelingen en immigranten in ons land volledig is vastgelopen. Grote groepen asielzoekers in tenten in de brandende zon, zonder water, laten zien dat Den Haag de controle heeft verloren.

Maar net als beide andere hoofdpijndossiers is ook de asielopvang geen kwestie die ineens de kop op steekt. Door een te snelle afbouw van de opvang en het niet tijdig inspelen op de groeiende vluchtelingenstroom na corona is Ter Apel overlopen en moet er bij gemeenten in het hele land met mensen worden geleurd. Tegelijk lukt het al jaren niet woonruimte te vinden voor duizenden vluchtelingen die in ons land mogen blijven.

Er zijn nog meer overeenkomsten tussen deze vraagstukken. Ze hebben alle drie te maken met draagvlak. De politiek pakt onvoldoende door, uit angst voor weerstand onder de bevolking. Politieke partijen zijn vooral bezig met de volgende verkiezingen. Zo wordt er door de rechtse regeringspartijen nu al zorgelijk gekeken naar de gevolgen van het gemor over de stikstofmaatregelen voor de volgende stembusgang, komend voorjaar voor Provinciale Staten. Het CDA vreest leeggegeten te worden door de populistische BBB, terwijl de VVD beducht is voor een interne rebellie nadat het congres scherpe kritiek leverde op de stikstofplannen van de eigen minister Van der Wal. Het electorale proces lijkt de besluitvorming te gijzelen.

Maar de wereld wacht niet op Nederland. Vluchtelingen blijven naar ons land komen, of er nu plaats is in Ter Apel of niet. Gas blijft peperduur en hoe langer Nederland aarzelt met het maken van keuzes - bijvoorbeeld nu tijdelijk iets meer kolen stoken om gas vrij te spelen voor de noodbergingen - hoe hoger de rekening straks is. En het oproer in de Nederlandse landbouw - die veel meer dan de buurlanden wordt geraakt door stikstofmaatregelen - wint alleen maar aan kracht nu er nog steeds geen duidelijk perspectief voor boeren is.

Concrete maatregelen en vooral de uitvoering daarvan laten in alle drie de dossiers op zich wachten. Eigenlijk kan Nederland zich dat getreuzel helemaal niet meer permitteren.

Nieuws

Meest gelezen

menu