DVHN commentaar I De universiteit moet meer verantwoordelijkheid nemen voor dakloze buitenlandse studenten. Die worden nu aan hun lot overgelaten

Al jaren blijkt dat het voor studenten uit het buitenland moeilijk is om op tijd woonruimte in Groningen te vinden. Ondanks waarschuwingen heeft de RUG nauwelijks maatregelen genomen. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.

Studenten die dakloos zijn door de wooncrisis in Groningen bezetten donderdag het Academiegebouw van de RUG. Ze worden gesteund door actiegroep Shelter Our Students. Zo'n 250 studenten nemen deel aan het protest.

Studenten die dakloos zijn door de wooncrisis in Groningen bezetten donderdag het Academiegebouw van de RUG. Ze worden gesteund door actiegroep Shelter Our Students. Zo'n 250 studenten nemen deel aan het protest. Foto: Corné Sparidaens

Veel internationale studenten vissen in Groningen achter het net bij het vinden van een kamer. Dat leidde de afgelopen jaren al tot tentenkampen en noodhuisvesting. Woonruimte is in Nederlandse steden een schaars goed.

Dit jaar is de situatie in Groningen niet anders. Ruim zeshonderd studenten uit het buitenland zijn nog steeds niet onder dak, terwijl de colleges al zijn begonnen. Boze demonstranten vroegen donderdag aandacht voor die schrijnende situatie door de bezetting van het Academiegebouw. Ze eisten dat de universiteit verantwoordelijkheid neemt voor de dakloze buitenlandse studenten, bijvoorbeeld door een campus in te richten op het Zernike terrein. Ook zou Groningen eerlijke voorlichting moeten geven over de wooncrisis en paal en perk moeten stellen aan de uitbreiding van het aantal studenten.

De RUG doet elk jaar veel moeite om buitenlandse studenten naar Groningen te halen en met succes. Zo telde de universiteit vorig jaar 8575 internationale studenten uit 139 landen, bijna een kwart van het totale aantal. Een fors deel van deze groep betaalt veel meer collegegeld dan Nederlandse studenten. In de internationale voorlichting wijst Groningen adspirant-studenten er routineus op dat het lastig is hier een kamer te vinden. Studenten die nog niet over woonruimte beschikken worden echter niet geweigerd. De gemeente Groningen kijkt daar anders tegen aan: die adviseerde juni dit jaar studenten zonder kamer weg te blijven.

Hoewel er in het voorjaar al een record aantal nieuwkomers werd verwacht, nam de RUG nauwelijks extra maatregelen. Met de waarschuwing van de Groninger Studentenbond, die adviseerde de tenten vast klaar te zetten, is kennelijk weinig gedaan en dat is jammer.

Buitenlandse studenten in Groningen zitten in een lastige positie. Ze hebben geen thuis om op terug te vallen. Bovendien is het zoeken van woonruimte in een land en stad die je niet kent moeilijk. Tegen die achtergrond is het de vraag of de RUG niet meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de huisvesting van deze groep in de huidige krappe woningmarkt. Kiezen voor ongebreidelde groei en internationale studenten vervolgens in een tent laten slapen is op de lange termijn natuurlijk geen reclame voor Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu