De aanpak van kansarme asielzoekers in Ter Apel is hard nodig | DVHN commentaar

Het is niet voor het eerst dat er overlast is door een deel van de asielzoekers in Ter Apel. Enkele jaren geleden kwam de politie er aan te pas om een tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers, die weigerden te vertrekken, te ontruimen.

Het is niet voor het eerst dat er overlast is door een deel van de asielzoekers in Ter Apel. Enkele jaren geleden kwam de politie er aan te pas om een tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers, die weigerden te vertrekken, te ontruimen. Foto: archief Kees van de Veen

De overlast van een kleine groep asielzoekers uit veilige landen loopt de spuigaten uit in Ter Apel. Om daar iets tegen te doen, komt er een proef met een strengere en sobere opvang voor deze groep. Dat is hard nodig.
Lees meer over
Commentaar

Om een eind te maken aan de aanhoudende overlast die asielzoekers uit veilige landen in Ter Apel en omgeving veroorzaken, komt er in het asielcentrum in het dorp een aparte locatie voor deze groep. Op die plek wordt straks de asielprocedure voor de ‘veiligelanders’ vlot afgewikkeld. Daarbij moeten de betrokken asielzoekers overdag en ‘s avonds een programma volgen, zodat ze niet op straat rondzwerven en daar rotzooi trappen. Tijdens hun verblijf krijgen ze minimale voorzieningen en geen leefgeld. Wie toch ongeoorloofd afwezig is of verzaakt, verspeelt het recht op opvang.

Het plan voor een verscherpte, versoberde asielprocedure ligt al een jaar in de la, maar is er nu alsnog uitgehaald om de druk van de ketel te halen in Ter Apel. Door toenemende hinder van asielzoekers in die plaats dreigt het draagvlak dat daar nog is voor asielopvang razendsnel te verdampen. Bovendien hoopt staatssecretaris Eric van der Burg dat de pilot in Ter Apel er ook aan bijdraagt dat het asielcentrum daar de komende weken niet weer dichtslibt.

Wat dat betreft zijn de tekenen niet gunstig. De eerste op de grond slapende asielzoekers zijn al weer gesignaleerd in Ter Apel. Met het oplopen van de temperaturen komt de migratiegolf ook weer op gang. Een blik in de krant – de oorlog in Oekraïne gaat door, aanhoudend geweld in Soedan, dramatische droogte in delen van Afrika – leert dat die stroom de komende tijd niet zal opdrogen.

Het is hoe dan ook belangrijk dat iedereen zijn schouders onder de pilot in Ter Apel zet. Het dorp ruimt de rotzooi van Den Haag op en verdient daarvoor de volledige steun van het Rijk én de politiek.

Dat laatste is belangrijk. Gesteggel in de VVD is er immers de oorzaak van dat de invoering van de spreidingswet weer vertraging oploopt. Die wet moet er voor zorgen dat asielzoekers beter worden verdeeld over de Nederlandse gemeenten. Ter Apel en andere opvanglocaties worden nu geconfronteerd met de meeste overlast, terwijl er ook gemeenten in ons land zijn waar geen asielzoekers worden opgevangen. Aan die situatie moet een einde komen.