Commentaar: De menselijke maat moet weer terug bij de overheid

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën voor het Catshuis bij het overleg over het toeslagenrapport.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën voor het Catshuis bij het overleg over het toeslagenrapport. Foto: ANP/Bart Maat

Schoorvoetend kwam het kabinet eindelijk over de brug. De gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang krijgen ieder een bedrag van 30.000 euro. Zij die meer schade hebben, krijgen ook die vergoed.

Pas na het vernietigende rapport van de parlementaire onderzoekscommissie en daaropvolgend crisisberaad in het Catshuis, komt de regering met een soort generaal pardon voor het leed dat ruim 9000 ouders is aangedaan. Slachtoffers die jarenlang door de Belastingdienst zijn weggezet als fraudeurs, in de schulden zijn beland, banen zijn kwijtgeraakt en soms hun huis hebben moeten verkopen. Niemand op de ministeries en geen van de bewindslieden greep in. Ook niet na de eerste perspublicaties en vragen in de Tweede Kamer. Er werd weggekeken en nog veel kwalijker, er werden rookgordijnen opgetrokken en informatie achtergehouden. Voor de Tweede Kamer en voor journalisten, die nota bene een beroep deden op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Kort na oud en nieuw vergadert het kabinet opnieuw. Dan komt de vraag op tafel wie verantwoordelijk is. Het leidt geen twijfel dat deze affaire ook personele consequenties moet hebben. Er zijn in het verleden ministers om minder afgetreden.

Daarmee is de affaire niet klaar. De hele toeslagenaffaire legt een veel groter probleem bloot. Niemand heeft oog gehad voor het individu. Of op z’n minst onvoldoende. De ministers niet, de verantwoordelijke ambtenaren op de ministeries niet en ook de Tweede Kamer niet.

Het kabinet en de Tweede Kamer maken wetten en regels die voor iedereen in Nederland gelden. Het is logisch dat mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. De overheid moet er echter ook voor zorgen dat mensen die buiten hun schuld in de knel komen, door diezelfde overheid worden beschermd. Natuurlijk kan dat via de rechter, maar zo ver moet het niet komen. De regering, het parlement en de ambtenaren moeten bij het maken van beleid en de uitvoering meer oog hebben voor de menselijke maat. Alleen dan kan een herhaling van zo’n beschamende affaire worden voorkomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu