DVHN commentaar | Algemeen belang gaat boven individueel belang, maar wie schade ondervindt van de doordravende overheid zoals Oudeschip verdient compensatie

Als bij de burger het gevoel wordt versterkt dat de overheid er niet voor hen is, maar voor zoiets onpersoonlijks als een bedrijventerrein, windmolenpark of zee aan zonnepanelen gaat er iets fundamenteel mis.

De vestiging van techbedrijf Google in de Eemshaven.

De vestiging van techbedrijf Google in de Eemshaven. Foto DvhN

Het zal je gebeuren. Ergens rustig en naar tevredenheid leven en dan ontdekken dat het woongenot om zeep dreigt te worden geholpen. Door de vooruitgang. Door de economie. Door de overheid, voor wie vooruitgang en economie hand in hand gaan, soms tot in de tuin van de bevolking.

Bewoners van Oudeschip en nabijgelegen dorpen in Noordoost-Groningen maken het mee, niet voor het eerst. Eerder dit jaar werden ze overvallen door de aankondiging dat voor de ontwikkeling van de Eemshaven zoveel ruimte extra nodig is dat zij het gaan merken. De plannen zijn reeds in gang gezet.

Had het anders gekund? Volgens de verantwoordelijk bestuurders niet zonder te grote financiële consequenties. Als speculanten doorkrijgen dat de overheid iets wil verwezenlijken, zou het wel eens veel ingewikkelder en duurder kunnen worden.

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring voorspelde zaterdag in deze krant dat burgers vaker met overrompelingen door de doordravende overheid te maken zullen krijgen. Ook de oplossing van zwaarwegende vraagstukken als de woningnood en klimaatcrisis is immers niet gebaat bij ellenlange procedures die weliswaar het boekje volgen, maar tevens de prijs opdrijven. Algemeen belang gaat boven individueel belang.

Toch is daarmee niet het laatste woord gezegd. Zelfs als marsroutes in de geest van de wet zijn afgewikkeld, kleeft aan geheim overleg en versnelde procedures een prijs. Helemaal als bij de burger het gevoel wordt versterkt dat de overheid er niet voor hen is, maar voor zoiets onpersoonlijks als een bedrijventerrein.

Oudeschip telt weinig inwoners. Vanuit het grote perspectief lijkt de schade daardoor beperkt. Je kunt ook stellen dat het alle gelegenheid biedt om waardevermindering van huizen en eventuele schade aan woongenot te compenseren. Ruimhartig, om maar eens modewoord te gebruiken.

Dat moet mogelijk zijn op een manier die in verhouding staat tot de winst die wordt geboekt met de uitbreiding van de Eemshaven. Waarbij het beslist geen kwaad kan openbaar te maken wat die winst precies is en wie er uiteindelijk van profiteert.

De grootste schade ontstaat als de opmerking valt ‘Ze doen uiteindelijk toch wat ze willen’ en machteloosheid verandert in cynisme. Kortom, als vooruitgang hetzelfde betekent als neergang.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu