DVHN commentaar | Nederland kan zich opmaken voor een hete herfst. Er dreigt een nieuwe coronagolf, terwijl er steeds minder capaciteit is op de ic's

De zorg piept en kraakt, terwijl een nieuwe coronagolf dreigt. Ziekenhuizen hebben te weinig verpleegkundigen en ic-personeel. Ze staan straks voor uiterst lastige afwegingen.

Verpleegkundigen in het Martiniziekenhuis in Groningen. Veel ziekenhuizen kampen met structurele personeelskrapte. Vooral verplegenden en ic-personeel zijn schaars.

Verpleegkundigen in het Martiniziekenhuis in Groningen. Veel ziekenhuizen kampen met structurele personeelskrapte. Vooral verplegenden en ic-personeel zijn schaars. Foto archief Peter Wassing

Zo lang niet iedereen is gevaccineerd tegen corona of de ziekte heeft gehad, blijft het spannend of de zorg in ons land niet bezwijkt onder een nieuwe coronagolf. De voortekenen zijn op korte termijn niet gunstig. Er liggen al volop coronapatiënten op de verpleegafdelingen en de ic’s terwijl de echte herfstpiek nog moet komen. Tot overmaat van ramp lijkt de effectiviteit van de vaccins na verloop van tijd af te nemen.

Zorgwekkend is dat er twee miljoen mensen rondlopen die niet zijn gevaccineerd. Hoewel een deel van die groep uiteindelijk wel een prik haalt (onder jongeren is de vaccinatiebereidheid bijvoorbeeld vrij hoog), zijn er ook mensen die dat weigeren. Behalve de sceptici zijn dat volgens onderzoek overwegend laag opgeleiden, migranten en mensen met een religieuze achtergrond.

Als de agressieve delta-variant van het virus dit najaar onder deze groepen huishoudt, kan dat zo maar het begin zijn van een nieuwe crisis in de zorg. Die kampt nog altijd met achterstanden, capaciteitsproblemen en overbelaste medewerkers.

Ziekenhuizen waarschuwen alvast voor de dreigende hete herfst en melden een aanhoudend gebrek aan verpleegkundigen en vooral ic-personeel. Anderhalf jaar na het begin van de pandemie blijkt het niet gelukt om te zorgen voor meer ic-verpleegkundigen. Hoewel je zou verwachten dat instellingen hun ic-capaciteit structureel zouden opschroeven met het oog op nieuwe uitbraken van corona, zijn er op veel plekken nu zelfs minder ic-plaatsen dan vorig jaar. Zo heeft het UMCG minder bedden dan een jaar geleden. Een forse groep ic-verpleegkundigen is er vertrokken.

Snel nieuwe ic-medewerkers opleiden is lastig gezien de complexiteit en duur van de opleiding. Er is ook een gebrek aan opleidingsplaatsen. Veel ziekenhuizen hebben overigens al jaren onvervulde vacatures, vooral door de vergrijzing. Nederland loopt wat dat betreft in de pas bij andere West-Europese landen, waar zich iets soortgelijks voordoet.

Tegen deze achtergrond moeten ziekenhuizen straks bij een nieuwe golf netelige afwegingen maken. Moeten ze de bestaande zorg opnieuw afschalen, met alle gevolgen van dien? Of moeten coronapatiënten van elders worden geweigerd? Alleen een gezamenlijke, landelijke aanpak biedt hier soelaas.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu