Commentaar: Akkoord over afwikkeling gasellende voelt als eindafrekening

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken (rechts) tijdens een bezoek aan de provincie Groningen om over de aardbevingen te praten, begin 2019. Foto: Archief/Kees van de Veen

Het rijk heeft met de Groningse bestuurders een akkoord gesloten van 1,5 miljard euro. Het is een poging van het kabinet om de bevingsregio waar tientallen jaren veel gas is gewonnen, ‘beter achter te laten en een impuls te geven’. Althans zo staat het in de stukken die worden gepresenteerd.

Het klinkt een beetje als een vertrek. En als een afkoopsom. Want het bedrag en de maatregelen die daaraan zijn gekoppeld, hebben toch veel van een eindafrekening. Er komt alleen geld bij voor meer versterking als het gebied een zware aardbeving voor de kiezen krijgt. Alleen dan kan de deal worden uitgebreid. Deze beperking is discutabel. Inclusief alle bureaucratie en rompslomp die ongetwijfeld voortvloeit uit de nieuwe compensatiemaatregelen, is het maar de vraag of het bedrag voor het veiliger maken van Groningen toereikend blijkt.

Daarnaast is afstand gedaan van het principe dat je toch echt alle woningen fysiek moet bekijken om te weten of ze al dan niet moeten worden versterkt. Minister Eric Wiebes zegt dat de versterking dan te lang duurt, maar hij stelt daar ook niet erg veel ambitie tegenover. De bereidheid om de moeilijke gevallen op te lossen en daarmee Groningen echt goed achter te laten, valt op dat punt tegen. De overheid loopt met een grote boog om eigenaren van panden met serieuze funderingsproblemen heen. Nog steeds geldt dat een scheur boven de grond vergoed wordt, maar daaronder veelal wordt afgedaan als niet-mijnbouwschade. Dat is een gemiste kans omdat het aantal woningen met funderingsschade aanzienlijk is.

Het akkoord zit vol prikkels bij woningbezitters met een versterkingsadvies om genoegen te nemen met een compensatie en het er verder maar bij te laten. Voor het rijk is dat in de versterkingsoperatie een prima bezuiniging. Positief is dat particuliere eigenaren die in het aardbevingsgebied wonen maar niet in de versterkingsoperatie zijn opgenomen, gebruik kunnen maken van een subsidieregeling van 10 mille. Dat geld is bedoeld voor verbetering en verduurzaming van de woning.

In het akkoord waarin bewoners toch weer in een systeem van herbeoordelingen, indelingen en wel of geen compenserende maatregelen terechtkomen, worden toch weer nieuwe loketten en schotjes gebouwd. In dat opzicht kan het bevingsdossier ondoorgrondelijke materie blijven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Aardbevingen
menu