DVHN commentaar | Van politieke leiders mag worden verwacht dat zij zich bij de kabinetsformatie niet alleen focussen op partijbelangen

Het is drie maanden geleden dat de kiezer zich uitsprak en gehoopt werd op een spoedige formatie en een nieuw kabinet. Helaas is de kabinetsformatie nog niet verder gekomen dan Haagse navelstaarderij.

Tjeenk Willink: fractievoorzitters moeten zich op inhoud richten

Tjeenk Willink: fractievoorzitters moeten zich op inhoud richten ANP

Partijen zijn vooral met zichzelf bezig. Serieuze onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord zijn niet gevoerd. Er is nog geen enkel zicht op een nieuw kabinet. Pogingen van formateur Mariëtte Hamer om partijen kleur te laten bekennen zijn dit weekend mislukt.

Niet alleen Hamer maar ook Tjeenk Willink die met alle partijleiders om tafel zat wordt in zijn hemd gezet. Hij vroeg partijen eerst eens goed op een rij te zetten wat de grote problemen zijn om van daaruit te zoeken naar oplossingen die zo breed mogelijk worden gedragen. Het lijkt erop dat voor die aanpak weinig steun is. Er ligt tenminste nog geen snipper papier op tafel die zou kunnen worden gezien als een eerste aanzet tot iets dat lijkt op een toekomstplan voor het land.

De Tweede Kamer neemt zichzelf op dat punt ook weinig serieus. Er wordt niet met de vuist op tafel geslagen. Natuurlijk niet, want de meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer is schuldig aan het slakkentempo van hun leiders. En dat terwijl er op dit moment juist veel politieke daadkracht nodig is om belangrijke kwesties aan te pakken.

Naast de waslijst van 250 controversieel verklaarde onderwerpen voor het huidige demissionaire kabinet ontbreekt ook een plan voor de periode na corona. Gemeenten en provincies proberen zo goed en zo kwaad alle ballen hoog te houden met lapmiddelen en wachten op een allesomvattend herstelplan. Ondertussen regeert het demissionaire kabinet door alsof het niet is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire en wordt er gewerkt aan een beleidsrijke begroting voor volgend jaar. Hoeveel draagvlak er voor die begroting bestaat is twijfelachtig.

Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse kiezer deze ellende over zichzelf heeft afgeroepen door zoveel verschillende partijen de Kamer in te blazen. Maak daar maar eens chocola van.

Toch mag van de politieke leiders worden verwacht dat zij zich bij de formatie niet alleen focussen op partijbelangen. Ze moeten het belang van de Nederlandse bevolking, die een koers uitgestippeld wil zien voor dit land, op de eerste plaats zetten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu