Commentaar: Ambities groene waterstof goed, maar Noorden moet geloofwaardig blijven

Presentatie van een ambitieus waterstofplan voor de Eemshaven, februari 2020. Foto: Archief/Corné Sparidaens

Toen Gasunie, Groningen Seaports en Shell hun plannen voor grootschalige waterstofproductie met elektriciteit van windparken op zee aankondigden, werd dit zogeheten project NortH2 op deze plaats onthaald als een idee dat de verbeelding tart.

De plannen hebben het Noorden geen windeieren gelegd. Het landsdeel is door de EU gedoopt tot Hydrogen Valley en mag vele Brusselse miljoenen incasseren om de groene waterstofeconomie tot wasdom te brengen.

Inmiddels stuiten de plannen op bedenkingen vanuit de wetenschap. Die hebben betrekking op onder meer de enorme hoeveelheden elektriciteit die de waterstofproductie vergt, te betrekken van grote windparken op zee die miljarden euro’s kosten. In deze krant betoogt hoogleraar en TNO-topman André Faaij onder meer dat groene waterstof zeker een rol krijgt in een CO2-neutraal energiesysteem, maar dat de techniek om het te maken nog te duur is om het op korte termijn grootschalig toe te passen. De kanttekeningen maken te meer nieuwsgierig naar de haalbaarheidsstudie naar NortH2, die eind dit jaar zou verschijnen.

Wat niemand tegenspreekt, is dat Groningen door de aanwezigheid van het gasnetwerk, de ligging aan zee, de opslagmogelijkheden van de zoutcavernes, de chemieclusters van Delfzijl en Emmen als nabije afnemers en de aanwezige kennis van gas alles in huis heeft voor een waterstofsysteem. Het zijn die gunstige voorwaarden waarmee het Noorden zich met succes heeft gepositioneerd, maar ook door de torenhoge ambities van NortH2.

Om in de strijd om de subsidies andere regio’s af te troeven, is enig spierballenvertoon ook geen zonde. Anders dan veel beleidsmakers, politici en ngo’s doen geloven, is de weg naar een duurzaam energiesysteem echter nog ongewis. Veel van de noodzakelijke technieken moeten nog worden doorontwikkeld om ze grootschalig en betaalbaar te kunnen toepassen.

Dat geldt ook voor groene waterstof. Noord-Nederland doet veel onderzoek om de uitrol mogelijk te maken. Naast de vastberadenheid past echter ook een vorsende houding met ruimte voor bijstelling van ambities als daar goede redenen voor worden aangedragen. Behalve uitstekende kansen, heeft Noord-Nederland ook geloofwaardigheid nodig om zijn inspanningen te verzilveren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Duurzame energie
menu