Inbreuk op privacy is een hoge prijs voor het lidmaatschap van Facebook | DVHN commentaar

Facebook is door de rechter terecht gewezen.

Facebook is door de rechter terecht gewezen. Foto: DENIS CHARLET

Lees meer over
Commentaar

De Amsterdamse rechtbank heeft Facebook een stevige tik op de vingers gegeven. De sociaalnetwerksite heeft in elk geval van 2010 tot 2020 onrechtmatig persoonsgegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden, zo oordeelt ze. Het ging daarbij niet alleen om gegevens die de gebruikers zelf aan Facebook verstrekten, maar om informatie die was af te leiden uit het surfgedrag, bijvoorbeeld over de religie of het seksuele gedrag.

‘Een grote overwinning’

Het is de verdienste van de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS), die actie voert voor de bescherming van privacyrechten, dat de rechtbank tot deze uitspraak is gekomen. Zij spanden de zaak aan. Facebook heeft van alles geprobeerd om aan te tonen dat de aanklacht zelfs niet in behandeling mocht worden genomen. Terecht spreekt de Consumentenbond nu van ‘een grote overwinning’.

De vaststellingen van de rechter zijn op zich niet verrassend. De naam van Facebook is wereldwijd verbonden aan een reeks schandalen, waarbij ze zich schuldig heeft gemaakt aan een ongepaste omgang met persoonsgegevens. Het bedrijf heeft daarvoor in de VS al voor miljarden dollars aan boetes moeten betalen.

Niet alleen voor genoegdoening

De uitspraak van de rechtbank in Amsterdam opent de weg om voor de gedupeerden, van wie er een kleine 200.000 zich bij de rechtszaak aansloten, een schadeclaim in te dienen of een schikking af te dwingen. Het is goed dat de DPS en de Consumentenbond die volgende stap maken. Niet alleen voor genoegdoening, maar ook om blijvend de aandacht te vestigen op de discutabele praktijken van de onderneming.

Dat is te meer nodig omdat het leuk en nuttig kan zijn op het platform te acteren. De verleiding om het omstreden verdienmodel voor lief te nemen, is al gauw groot. Het is evenwel raadzaam niet alleen te leunen op het weerwerk van organisaties als de Consumentenbond en de DVS, maar ook zelf een afweging te maken. De inbreuk op de privacy is een hoge prijs voor het plezier dat het lidmaatschap van Facebook geeft.