De verharding van het maatschappelijk debat treft vrouwelijke journalisten in het bijzonder. Is het nog fijn om journaliste te zijn? | van de hoofdredactie

Bedreiging, intimidatie of agressie. Daarmee hebben drie op de vier vrouwelijke journalisten te maken. Vooral op sociale media hebben ze het te verduren. Met als gevolg dat ze over sommige zaken maar liever niet meer schrijven of de inhoud van hun artikelen bij voorbaat aanpassen.

Drie op de vier vrouwelijke journalisten te maken met bedreiging, intimidatie of agressie.

Drie op de vier vrouwelijke journalisten te maken met bedreiging, intimidatie of agressie. Foto: Shutterstock

Lees meer over
Commentaar

Wat ontzettend treurig dat het zover is gekomen. Bijna 300 vrouwelijke journalisten reageerden op een enquête van PersVeilig, een organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid van journalisten. De vrouwelijke collega’s gaven aan vooral op Twitter veel bagger over zich heen te krijgen, hun geslacht en leeftijd leiden met grote regelmaat tot discriminerende uitlatingen.