DVHN commentaar | De bestrijding van woningnood vraagt om kleinere huizen en een creatieve opstelling van zowel burgers als de overheid

Terwijl er nog steeds geen zicht is op een kabinet dat de grote problemen van deze tijd kan en wil aanpakken, gaat in de samenleving het hardop denken over oplossingen voor die problemen gewoon door.

Tiny houses zoals hier in Dalerpeel roepen soms weerstand op, is het niet bij de overheid, dan wel bij omwonenden.

Tiny houses zoals hier in Dalerpeel roepen soms weerstand op, is het niet bij de overheid, dan wel bij omwonenden. Foto DvhN

Zo opperde rijksbouwmeester Floris Alkemade drie weken geleden in het televisieprogramma Zomergasten om voor de bestrijding van de woningnood niet naar de randen van steden en dorpen te kijken, maar naar bestaande woonwijken waar de ruimte lang niet altijd optimaal wordt benut. Anders gezegd: niet uitbreiden maar indikken en stapelen.

Een maand eerder verscheen een rapport van onderzoeksbureau Platform31 dat op dezelfde gedachte voortborduurt. Ervan uitgaande dat in 40 procent van de bestaande huizen in Nederland slechts een persoon woont, is het geen vreemde gedachte om de ongebruikte ruimte in deze huizen beter te benutten.

Dat zou kunnen als voor alleenstaanden kleinere woningen worden gevonden in nieuw te bouwen appartementencomplexen of knarrenhofjes. Zodat vervolgens woningzoekenden met kinderen of kinderwensen kunnen doorstromen naar vrijkomende, ruimere huizen in bestaande wijken. Het kan ook door het delen van bestaande woningen te stimuleren. Vooral jongeren die nu noodgedwongen thuis wonen, zijn daar bij gebaat.

In de zoektocht naar oplossingen voor de woningnood valt vaak het woord tiny house . Zo kijkt de provincie Groningen met belangstelling naar een plan voor het Peelgebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Daar moeten op boerenland 10.000 tiny houses verrijzen, omgeven door nieuwe natuur.

Bij het bouwen van tiny houses staan nu nog wetten in de weg en praktische bezwaren. Vooral de tijdelijkheid is een probleem. Zonder goed perspectief en duidelijke afspraken bestaat het gevaar dat de fris bedoelde wijk met kleine huisjes naar verloop van tijd verandert in een grauw trailerpark.

Het laat onverlet dat op gemeentehuizen vaak onvoldoende flexibiliteit en vertrouwen aanwezig is om woningproblemen creatief aan te pakken. Dat frustreert, vooral omdat er ideeën genoeg zijn en het aan het benodigde geld niet lijkt te ontbreken.

Maar zolang vanuit Den Haag geen nieuwe wind gaat waaien, zullen de broertjes mag niet en kan niet de woningmarkt nog wel even regeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu