DVHN commentaar | Onze huidige weg is een doodlopende weg. Zonder oogkleppen kan de route nog op tijd worden aangepast

Al vele jaren wordt door wetenschappers gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde en schadelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. Kan het nog goed komen, of is het te laat?

Een man kijkt naar de bosbranden in de westelijke provincie British Columbia in Canada.

Een man kijkt naar de bosbranden in de westelijke provincie British Columbia in Canada. Foto ANP

Met de publicatie van Assessment Rapport 6 door het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties is maandag alweer een internationaal wetenschappelijk rapport over de verandering van het klimaat op tafel gelegd. Alweer staan in het rapport zeer zorgwekkende conclusies. Alweer heeft het wereldwijd tot verontruste reacties geleid van politici en klimaatorganisaties.

En opnieuw zijn er sceptici die de uitkomsten betwisten. Zoals gebruikelijk gebeurt dat voornamelijk door lieden zonder wetenschappelijke achtergrond en andere kennis van zaken. Desondanks menen ze zeker te weten dat het met de opwarming van de aarde wel meevalt, dat het steeds vaker voorkomen van branden en overstromingen slechts incidenten zijn en structurele maatregelen achterwege kunnen blijven.

Tussen de luide minderheid en klimaatalarmisten bevindt zich een grote groep afwachtenden. Het zijn de mensen die nog niet weten hoe ze zich op de toekomst moeten voorbereiden, twijfelen of de baaierd aan voorbereidingen soelaas biedt en tegelijkertijd vrezen dat het hen geld gaat kosten. Misschien wel veel meer geld dan ze op hun bankrekening hebben staan. Het is deze middengroep, de massa, die uiteindelijk het verschil bepaalt.

Dat kan pas als politici de waarschuwingen en oplossingen van wetenschappers concreet, begrijpelijk en efficiënt uitvoerbaar weten te maken. Het getreuzel in Den Haag ten spijt werd vorige maand door de commissarissen van de Europese Unie reeds een flinke stap gezet. Het gebeurde met de eerste uitwerking van de Green Deal, de overeenkomst die tot een forse CO2-reductie en een klimaatneutraal Europa in 2050 moet leiden.

Het IPCC-rapport is de zoveelste bevestiging dat drastisch moet worden ingegrepen, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Sommige ingrepen gaan pijn doen, vooral daar waar de huid te dun is, aan de onderkant van de samenleving en in arme landen. Andere ingrepen leveren innovatief en wellicht ook financieel iets op.

De boodschap van het ICCP – onze huidige weg is een doodlopende weg – mag somber stemmen, gitzwart is zij niet. Nog steeds bestaat de mogelijkheid om de route aan te passen. Noem het een lichtpunt. Dat brengt verder dan een paar oogkleppen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu