DVHN commentaar | Dankzij staatssecretaris Broekers-Knol blijven honderden minderjarige vluchtelingen mogelijk voor altijd van hun ouders gescheiden. Terecht zijn partijen boos

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Foto: Phil Nijhuis

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) heeft de Tweede Kamer heel wat uit te leggen, nu blijkt dat zij op eigen houtje nieuw beleid heeft doorgevoerd waardoor honderden alleenstaande minderjarige vluchtelingen mogelijk voor altijd van hun ouders gescheiden blijven.

Zij gelden wat de bewindsvrouw betreft niet meer als alleenstaand als ze in Nederland (verre) familieleden hebben die de zorg voor hen op zich kunnen nemen. In dat geval mogen vaders, moeders, broertjes en zusjes de jonge asielzoekers niet meer nareizen. Zo moet worden voorkomen dat ouders hun kind als ‘kwartiermaker’ alleen naar ons land sturen.

De maatregel spot met de gezinshereniging als pijler van een humaan asielbeleid. Daarom had de staatssecretaris in alle openheid haar voornemen tot de koerswijziging bekend moeten maken en in de Tweede Kamer moeten verdedigen.

Zij had daarbij kunnen uitleggen waarom zij de maatregel nam, tegen het advies van de IND in en volgens juristen in strijd met internationale verdragen. Het verweer van de VVD’ster dat zij het parlement mocht negeren omdat het geen wijziging maar slechts een correctie van beleid was, is vanwege die juridische impact te meer een gotspe.

Dat Broekers-Knol met haar manoeuvre lak lijkt te hebben aan de nieuwe bestuurscultuur waar de Haagse politiek zo naar snakt, is tot daaraan toe. Veel ernstiger is het gemak waarmee zij beschikt over het lot van misschien wel honderden kinderen, die geheel buiten hun schuld eenzaam en hulpbehoevend in ons land zijn beland.

Terecht ageert Vluchtelingenwerk tegen de onbarmhartige manier waarop gezinnen misschien wel voor altijd verscheurd blijven.

Het kabinetslid dat is belast met asielbeleid, is niet te benijden. Het is niet eenvoudig streng maar rechtvaardig te beslissen over het lot van mensen die hoe dan ook uit nood hun vaderland hebben verlaten. Daarom verdient juist dat beleid te meer een zorgvuldige parlementaire toetsing.

De lichtvaardigheid waarmee Broekers-Knol met zowel de Tweede Kamer als met het lot van hulpeloze kinderen is omgegaan, is ongepast. Terecht roepen veel boze partijen de staatssecretaris daarover ter verantwoording.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu