Commentaar: Schaamteloze beloftes over Groningen en de aardbevingen in de troonrede

Koning Willem-Alexander leest de troonrede van 2020 voor op Prinsjesdag aan leden van de Eerste en Tweede Kamer in de Grote Kerk. Foto: ANP/Koen van Weel

„De regering realiseert zich hoe cruciaal (...) het vertrouwen is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet naast mensen staan, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen.”

Voor het zesde jaar op rij werden Groningen en de aardbevingen door koning Willem-Alexander in de troonrede genoemd. De eerste keer was in 2015.

,,Investeren in de toekomst betekent ook problemen aanpakken zoals die zich voordoen in het aardbevingsgebied in Groningen”, zei de koning in 2016.

Een jaar later: ,,De gaswinning is in deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd (…) Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers.”

In 2018 heeft het kabinet ondertussen het besluit genomen de gaswinning versneld te stoppen. ,,Natuurlijk zijn daarmee niet alle problemen opgelost. Daarom zet de regering concrete stappen om de schade te vergoeden en de regionale economie te versterken.” En vorig jaar was het: ,,Mensen die in een huis wonen dat versterkt moet worden, mogen op meer urgentie rekenen.”

Zes jaar op rij wordt beloofd om met voortvarendheid problemen in het aardbevingsgebied aan te pakken. Het is te cynisch voor woorden dat het kabinet nu een-op-een een relatie met de betrouwbaarheid van de overheid in de mond van de koning legt. Het treurige rijtje beloftes uit de verschillende troonredes zegt genoeg.

Deze week pleitte de ChristenUnie tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor een grote som geld voor Noord-Nederland. De bijdrage moet komen uit een Europees fonds van 600 miljoen euro voor regio’s die economische schade lijden door het einde van de fossiele brandstofindustrie. Een kans voor open doel. Echter, premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg voor een toezegging.

Zo bezien zijn de regering en premier Rutte, die de koning dit laten zeggen, ronduit schaamteloos.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu