Commentaar: Goed dat lokale Sociaal Economische Raden opkomen voor de belangen van de regio

Nogal wat regio’s zijn klaar met een kabinetsbeleid dat te veel is toegesneden op situaties in dichtbevolkte gebieden, zoals in de Randstad. Het wordt tijd dat gestreefd wordt naar een meer gelijke verdeling van brede welvaart over de regio’s.

FOTO

FOTO ARCHIEF/NIELS DE VRIES

Lees meer over
Commentaar

De Sociaal Economische Raad (SER) in Nederland moet dat geluid in ‘Den Haag’ veel krachtiger laten horen. Dat vinden de vier SER’en van Noord-Nederland, Overijssel, Brabant en Zeeland. In hun gisteren gepresenteerde advies schrijven deze adviesorganen, bestaande uit ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen, dat het rijk in de regio’s meer moet investeren in het aanjagen van de economie en het opleiden van mensen voor sectoren waar veel werk is. En ook in de leefbaarheid in gebieden die een steuntje in de rug nodig hebben. De vier SER’en verwachten van het landelijk SER-bestuur hierin een krachtiger opstelling.

Nieuws

menu