DVHN commentaar | Is het tijd om de prikbus in te zetten? GGD's moeten niet rustig achterover leunen en verwachten dat genoeg mensen zich laten vaccineren tegen coronavirus

De opkomst bij de coronavaccinaties in Noord-Nederland is minder hoog dan verwacht. Het ziet ernaar uit dat het tempo waarin mensen geprikt worden, eruit is. Volgens de GGD’s is het nog te vroeg om alarmbellen te laten rinkelen. Zij willen er nog niet aan dat het benodigde percentage van 85 procent voor de beoogde groepsimmuniteit, onder druk staat.

Een vaccinatie wordt gezet in een mobiele vaccinatiebus in Volendam.

Een vaccinatie wordt gezet in een mobiele vaccinatiebus in Volendam. ANP RAMON VAN FLYMEN

Dat het Noorden in de pas loopt met het landelijke gemiddelde is allerminst reden om rustig achterover te leunen. Het betekent dat in onze regio gebieden zijn waar de percentages hoger, maar ook beduidend lager liggen. Dat is zorgelijk. Kennelijk lukt het onvoldoende om mensen bijvoorbeeld in delen van Oost-Groningen ervan te overtuigen dat een coronavaccinatie onze bewegingsvrijheid aanzienlijk vergroot. De behoefte aan een samenleving waarin beschermende maatregelen zonder grote gezondheidsrisico’s kunnen worden versoepeld, is groot. Desondanks is het zo dat er mensen zijn die nog een laatste zetje nodig hebben.

In Groningen is wel eens gesproken over een prikbus die dorpen en wijken in gaat waar de bereidheid tot vaccinatie laag is. Het is er nog niet van gekomen, maar als het priktempo verder afvlakt, is het toch raadzaam ter plekke aan te geven wat er op het spel staat. Onvoldoende groepsimmuniteit vergroot de kans op verspreiding van mogelijk ook schadelijke mutaties van het coronavirus.

Dat doet niets af aan de eerbiediging van artikel 11 van de Grondwet. Dat wetsartikel garandeert de lichamelijke integriteit van elk mens die zelf moet kunnen bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Mensen mogen geen pijn gedaan worden, maar bijvoorbeeld ook niet gedwongen worden om medicijnen te nemen. Een beroep op dit wetsartikel kan mogelijk ook tot een ander besef leiden. Namelijk dat de overheid ingrijpt als ze vindt dat de volksgezondheid in gevaar is. In dat geval kan worden gezocht naar een wettelijke basis voor een vaccinatieplicht.

Zover is het nog niet. En hopelijk komt het ook niet zover. Mogelijk dat de GGD’s in Nederland met een iets actievere houding genoeg mensen die nog geen coronaprik hebben gehad over de streep kunnen trekken. Lukt dat niet dan lijkt een vaccinatieplicht, waarbij de inbreuk op het privéleven ondergeschikt wordt gemaakt aan de bescherming van anderen en de publieke gezondheid, uiteindelijk toch een kwestie van tijd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
menu